Občiansky zákonník (Slovensko) - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Občiansky zákonník (Slovensko)

Občiansky zákonník z 26. februára 1964 [1] (iné názvy: Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. [2], Občiansky zákonník) je zákon prijatý Národným zhromaždením Československej socialistickej republiky 26. februára 1964 a účinný od 1. apríla 1964 (s viacerými neskoršími novelizáciami) v bývalom Česko-Slovensku a v jeho nástupníckych štátoch – na Slovensku a do 1. januára 2014 i v Česku.[3] Jedna z najvýznamnejších novelizácií prebehla po Nežnej revolúcii a následnom páde komunistického režimu a nastolení režimu demokratického s trhovou ekonomikou na základe zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 87/1990 Zb. z 28. marca 1990, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník.[4]

Občiansky zákonník upravuje oblasť občianskeho práva hmotného – majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Právne vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti upravujú osobitné zákony. Občiansky zákonník opisuje, kto je účastníkom občianskoprávnych vzťahov, splnomocnenie, zákonné zastúpenie, spotrebiteľské a iné občianske zmluvy.

Referencie

  1. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964. Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Ročník 1964, částka 19, vydána dne 5. března 1964, s. 202 – 248. Dostupné online a Občiansky zákonník na Slov-lex (Poznámka: Tento zákon patrí medzi niekoľko významných zákonov, ktoré majú v zbierke odlišnú formuláciu názvu než ostatné zákony (porov. napr. z rovnakého obdobia "zákon z 26. februára 1964 o hospodárení s bytmi" )
  2. OVEČKOVÁ, O. et al. Slovník obchodného práva. Bratislava: Iura Edition. 1994. ISBN 80-88715-11-3, S. 360.
  3. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964. Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Ročník 1964, částka 19, vydána dne 5. března 1964, s. 202 – 248. Dostupné online (po česky)
  4. Zákon č. 87/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník . Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1990-03-28, . Dostupné online.

Pozri aj

Externé odkazy

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Občiansky zákonník (Slovensko)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...