Normálové zrýchlenie - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Normálové zrýchlenie

Normálové zrýchlenie (najmä pri pohybe po kružnici nazývané aj dostredivé zrýchlenie alebo centripetálne zrýchlenie) je zložka zrýchlenia v smere hlavnej normály trajektórie pohybu. Je to vektorová veličina, ktorá charakterizuje časovú zmenu smeru rýchlosti. Označuje sa a má jednotku m.s-2. Platí:

kde

  • - zrýchlenie (presnejšie: vektor okamžitého zrýchlenia)
  • - jednotkový vektor v smere hlavnej normály
  • - rýchlosť (presnejšie: vektor okamžitej rýchlosti)
  • R - polomer flexnej krivosti trajektórie

Opakom normálového zrýchlenia je tangenciálne zrýchlenie. Súčet normálového a tangenciálneho zrýchlenia je (celkové) zrýchlenie.

Zdroje

  • JANČINA, J., PEKÁREK, F.: Mechanika II - Kinematika. Bratislava: Alfa, 1987.
  • normálové zrychlení. In: Technický slovník naučný 5 M – O. Praha : Encyklopedický dům, 2003. ISBN 80-7335-080-7. s. 303.
  • Fyzika- Mechanika I -1 Pohyb bodu (Kinematika bodu)- 1.3 Tečné a normálové zrýchlení . Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK, c2008, . Dostupné online.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Normálové zrýchlenie

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk