Newtonove pohybové zákony - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Newtonove pohybové zákony

Newtonove zákony pohybu [1], Newtonove pohybové zákony[2] (iné názvy: Newtonove zákony [2][3], Newtonove zákony dynamiky [4], Newtonove zákony mechaniky[5] ,Newtonove princípy [2], Newtonove axiómy (pohybu) [6], základné pohybové zákony [7], pohybové zákony[8], zákony pohybu [9], zriedkavo: Newtonove rovnice[10]) sú základné zákony mechaniky, ktoré publikoval Isaac Newton v diele Philosophiae naturalis principia mathematica v r. 1687. Tvoria axiomatický základ Newtonovej mechaniky.

Sú to:

 1. Newtonov (pohybový) zákon (Zákon zotrvačnosti)
 2. Newtonov (pohybový) zákon (Zákon sily)
 3. Newtonov (pohybový) zákon (Zákon akcie a reakcie)

Newtonove pohybové zákony umožňujú určiť, aký bude pohyb telesa v inerciálnej vzťažnej sústave, ak sú známe sily pôsobiace na teleso.

Fyzika 20. storočia posunula Newtonove pohybové zákony a Newtonov gravitačný zákon do polohy aproximácie reality pre bežné „každodenné“ podmienky. Zovšeobecnenie pre rýchlosti blízke rýchlosti svetla a intenzívne gravitačné polia predstavuje všeobecná teória relativity. Zovšeobecnenie pre častice mikrosveta predstavuje kvantová mechanika.

Zdroje

 1. RUISEL, Imrich. Križovatky poznania. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2011. 521 s. ISBN 978-80-88910-33-6. S. 371-372.
 2. a b c PAULIČKA, Ivan. Všeobecný encyklopedický slovník M-R. 1. slovenské. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství v divízii Cesty, 2002. 1000 s. ISBN 80-7181-708-2. S. 341.
 3. ILKOVIČ: Fyzika I, S. 54
 4. Fyzika I a II - prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., prof. Ing. František Schauer, DrSc., 2004
 5. VÉLE, František. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie : příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1. S. 18.
 6. KARAS, V. Základní principy a výsledky speciální teorie relativity. In: Kosmické rozhledy 23 (1985), č. 2 S. 75
 7. media1.vesele.info, . Dostupné online.
 8. Bewegungsgesetze. In: Lexikon der Physik. Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, c2000. ISBN 3-8274-0515-7.
 9. Nemecko-slovenský technický slovník. 1. diel A-L ; Ochr. obal a väzbu navrhol Pavol Čisárik. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1993. 565 s. ISBN 80-05-01193-8. S. 153.
 10. 5. Axiomatická výstavba fyzikálních teorií
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Newtonove pohybové zákony

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk