Modrá obrazovka smrti - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Modrá obrazovka smrti

Modrá obrazovka smrti (BSoD, Blue screen of death) je slangové označenie chybového hlásenia, ktoré operačný systém Microsoft Windows zobrazí v situácii, kedy došlo k závažnej systémovej chybe, z ktorej nie je schopný sa zotaviť. Toto chybové hlásenie sa zobrazí cez celú obrazovku, bielym písmom na modrom pozadí (odtiaľ názov).

Obrazovka smrti bola v tej či onej podobe prítomná vo všetkých operačných systémoch rady Windows od Windows 2.0. V OS/2 jej odpovedá Čierna obrazovka smrti. Ak sa chcete z tejto modrej obrazovky smrti dostať, stačí vám manuálne vypnutie a zapnutie počítača.

Typy obrazoviek smrti

Windows XP/2000/NT

Vo Windows NT, Windows 2000 a Windows XP modrá obrazovka smrti (oficiálne označená ako „stop error“) nastane v situácii, kedy kernel zaznamená chybu, z ktorej sa nedá zotaviť. To je najčastejšie spôsobené tým, že niektorý ovládač nespracuje vyhodenú výnimku alebo urobí neplatnú operáciu. V danej situácii je jedinou možnosťou reštart počítača, čo môže viesť k strate dát, pretože Windows nebol správne ukončený.

Chybová správa „Stop“ obsahuje kód chyby a jej symbolický názov (napr. 0x0000001E, KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) a štyri hodnoty bližšie určujúce chybu. Zobrazená je takisto adresa, na ktorej problém nastal, a označenie príslušného ovládača. Vo Windows NT a 2000 je ďalej uvedený zoznam všetkých načítaných ovládačov (obsahujúci bázovú adresu ovládača, dátum vytvorenia ovládača a jeho názov) a výpis zásobníka.

Windows možno nastaviť tak, aby podrobné ladiace informácie poslali cez COM rozhranie na kernel debugger na inom počítači. Z obmedzených informácií na obrazovke totiž len ťažko možno spoľahlivo určiť príčiny chyby.

Vo Windows XP SP1 a nižšie možno manuálne vyvolať BSOD vytvorením kľúča DWORD s názvom CrashOnCtrlScroll a hodnotou 1 v systémovom registri na adrese HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters a následným podržaním klávesy Ctrl stlačením klávesy Scroll Lock dvakrát.

Windows Me/9x

Modrá obrazovka smrti sa takisto vyskytuje na operačných systémoch Windows 95, 98 a Me. Tu je menej závažná, zato častejšia. V týchto operačných systémoch je BSOD hlavným spôsobom, akým VxD môže oznámiť chybu užívateľovi (interne je označovaná menom „_VWIN32_FaultPopup“). Pri zobrazení modrej obrazovky má na Windows 9x užívateľ možnosť voľby – buď reštartovať počítač, alebo sa pokúsiť pokračovať. BSOD však pochopiteľne znamená závažné ťažkosti, takže možnosť pokračovania často nefunguje buď vôbec, alebo je potom systém nestabilný.

Najčastejšou príčinou BSoD sú tu nekompatibilné verzie DLL knižníc, čo je niekedy označované ako „DLL peklo“ (DLL hell). V prípade, že je v systéme nainštalovaná iná verzia danej DLL knižnice, ako ktorú program očakáva, môže to spôsobiť nestabilné chovanie. Tieto problémy postupne rastú tým, aký sa do Windows inštaluje nový softvér, čo je príčinou toho, že novo preinštalované Windows sú stabilnejšie.

Na Windows 95 a 98 príde k BSoD takisto vtedy, keď sa systém pokúsi pristúpiť k súboru c:\con\con. Tento fakt možno zneužiť aj vzdialene, napr. tým, že sa na webovej stránke odkáže na tento súbor, čo môže viesť k tomu, že počítač užívateľa, ktorý takúto stránku zobrazí, havaruje. Pre túto chybu už Microsoft vydal opravu (záplatu) .

K BSoD takisto môže dôjsť v situácii, kedy užívateľ vysunie výmenné médium vo chvíli, kedy sa z neho číta.

Na operačných systémoch Windows NT, 2000 a XP ale tento druh modrej obrazovky smrti nenastáva. V prípade niektorej zo spomenutých chýb príslušný program zhavaruje, ale je operačným systémom ukončený, bez toho aby ovplyvnil zvyšok systému.

Vzhľad

Obvyklý vzhľad modrej obrazovky smrti sú biele (RGB 255, 255, 255) písmená na modrom pozadí (RGB 0, 0, 170). Nastavením v súbore system.ini však možno nastaviť ľubovoľné iné farby z palety CGA.

Windows 95, 98 a Me používajú textový režim s rozlíšením 80×25 a písmo podobné fontu Fixedsys. Windows NT používajú textový režim 80×50 pri rozlíšení 720×400. Vo Windows XP je použitý font Lucida Console.

Príklady

Nasledujú príklady modrých obrazoviek smrti. Presný vzhľad sa môže na konkrétnych počítačoch líšiť.

Windows 8/8.1/10/11

BSOD Windows 8.svg

Windows XP/Vista/7

Obrázok zobrazuje BSOD pod Windows XP/Vista/7:

A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.

PFN_LIST_CORRUPT

If this is the first time you've seen this error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:

Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.

If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.


Technical information:
*** STOP: 0x0000004e (0x00000099, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)


Beginning dump of physical memory Physical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group for further

assistance.

Windows NT4/2000

*** STOP: 0x0000000A (0x00000000, 0x00000002, 0x00000000, 8038c510)

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Address 8038c510 has base at 8038c000 - Ntfs.sys

CPUID:AuthenticAMD irq1:1f SYSVER 0xf0000565

Dll Base DateStmp - Name               Dll Base DateStmp - Name 80100000 336546bf - ntoskrnl.exe       80010000 33247f88 - hal.dll 80000100 334d3a53 - atapi.sys          80007000 33248043 - SCSIPORT.SYS 802ab000 33013e6b - epst.mpd           802b5000 336016a2 - Disk.sys 802b9000 336015af - CLASS2.SYS         8038c000 3356d637 - Ntfs.sys 802bd000 33d844be - Floppy.sys         803e4000 33d84553 - viaide.sys f9328000 31ec6c8d - Siwvid.sys         f95c9000 31ec6c99 - Null.SYS f9468000 31ed868b - KSecDD.sys         f95cb000 335e60cf - Beep.SYS f9348000 335bc82a - i8024prt.sys       f95cb000 3373c39d - ctrl2cap.SYS f947c000 31ec6c94 - kbdclass.sys       f9474000 3324806f - mouclass.sys f9370000 33248011 - VIDEOPORT.SYS      fe9d7000 3370e7b9 - NDIS.SYS f9480000 31ec6c6d - vga.sys            f93b0000 332480dd - Msfs.SYS f90f0000 332480d0 - Npfs.sys           fe957000 3356da41 - ati.sys a0000000 335157ac - win32k.sys         fe914000 334ea144 - ati.dll fe0c9000 335bd30e - Fastfat.SYS        fe110000 31ec6c9b - Parport.SYS fe108000 31ec6c9b - Serial.sys         f93b4000 31ec7c9d - ParVdm.SYS f9050000 332480ab - Parallel.sys       

Address  dword dump   Build                              - Name 801afc24 80149905 80149905 ff8e6b8c 80129c2c ff8e6b94 8025c000 - Ntfs.SYS 801afd24 80129c2c 80129c2c ff8e6b94 00000000 ff8e6b94 80100000 - ntoskrnl.exe 801afd34 801240f2 80124f02 ff8e6cf4 ff8e6d60 ff8e6c58 80100000 - ntoskrnl.exe 801afd54 80124a16 80124a16 ff8e6f60 ff8e6c3c 8015ac7e 80100000 - ntoskrnl.exe 801afd64 8015ac7e 8015ac7e ff8e6cf4 ff8e6f60 ff8e6c58 80100000 - ntoskrnl.exe 801afc70 80129bda 80129bda 00000000 80088000 80106f60 80100000 - ntoskrnl.exe

Restart and set the recovery options in the system control panel or the /CRASHDEBUG system start option. If this message reappears, contact your system administrator or technical support group.

Windows 95/98/ME

 Windows 

   A fatal exception 0E has occurred at 0157:BF7FF831. The    current application will be terminated.

   *  Press any key to terminate the current application.    *  Press CTRL+ALT+DEL to restart your computer.  You will       lose any unsaved information in all applications.

                    Press any key to continue

Pozri aj

Iné projekty

Externé odkazy

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Modrá obrazovka smrti

Podporte znalostnú spoločnosť na Slovensku...
čítajte viac na tomto odkaze: Informatika

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk