Materiálová konštanta - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Materiálová konštanta

Materiálová konštanta v technike je konštanta, ktorá charakterizuje danú látku. Materiálová konštanta je často fyzikálna veličina, ktorá pre daný materiál nadobúda konštantnú hodnotu iba za určitých podmienok (určitý rozsah teplôt, tlaku a pod.). Materiálová konštanta teda charakterizuje vlastnosť danej látky za presne špecifikovaných podmienok.

Materiálovou konštantou bývá často fyzikálna veličina, napr. permeabilita, teplotný súčiniteľ elektrického odporu, modul pružnosti, alebo niektoré špeciálne hodnoty fyzikálnych veličín, napr. medza sklzu a podobne. Môže tiež závisieť na tvare telesa, napr. odpor vzduchu vyjadrujúcí odpor prostredia.

Materiálovou konštantou môže byť aj technická veličina, charakterizujúca skúmaný proces, napr. konštanty charakterizujúce vplyv korózie, šírky vzorku a pod.

Materiálové konštanty sa obvykle vyskytujú v empirických vzťahoch a sú väčšinou určované experimentálne. Materiálové konštanty sa vyskytujú predevšetkým v technike, fyzike a chémii.

Pozri aj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Materiálová konštanta

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk