Malesická skála - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Malesická skála
 ...
Malesická skála
prírodná pamiatka
Štát Česko Česko
Región Plzenský kraj
Okresy Plzeň-mesto
Lokalita Malesice
Nadmorská výška 367 – 376 m n. m.
Súradnice 49°46′56″S 13°18′48″V / 49,78222°S 13,31333°V / 49.78222; 13.31333
Rozloha 0,0329 ha
Vznik 12. júl 1974[1]
 - Vyhlásil Okresný národný výbor Plzeň-sever
Správa Krajský úrad Plzeňského kraja
Kód AOPK ČR 611
Česko: Malesická skála
Malesická skála
Poloha na mape Česka
Wikimedia Commons: Malesická skála
Webová stránka: Biolib.cz
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Malesická skala je prírodná pamiatka severne od Malesíc v okrese Plzeň-mesto. Nachádza sa v údolí Chotíkovského potoka asi 1,5 kilometra od dediny. Dôvodom ochrany je malá skalná veža v karbónských usadeninách riečneho prúdu, kde rôzna rýchlosť toku zapríčinila odlišné zloženie usadených vrstiev s rozdielnou odolnosťou voči zvetrávaniu. Veža má na vrchole náznak pokrievky.

História

Malesická skála a jej najbližšie okolie pravdepodobne nikdy nebolo poľnohospodársky obhospodarované ani odlesnené. Je možné, že tu v minulosti mohla prebiehať lesná pastva dobytka, ale les na lokalite je ovplyvnený predovšetkým lesníckym hospodárením. Samotná skala bývala a je využívaná horolezcami.[2]

Chránené územie prvýkrát vyhlásil okresný národný výbor Plzeň-sever 12. júla 1974 v kategórii chránený prírodný výtvor. Druhýkrát bola prírodná pamiatka vyhlásená 6. októbra 2009 Krajským úradom Plzeňského kraja. V Ústrednom zozname ochrany prírody je evidovaná pod číslom 611.[3]

Prírodné pomery

Chránené územie meria 0,0329 hektára a nachádza sa v nadmorskej výške 367-376 metrov v katastrálnom území Malesice. Okolo prírodnej pamiatky sa rozkladá vyhlásené ochranné pásmo s rozlohou 0,3143 hektára.[3]

Abiotické podmienky

Geologické podložie tvorí vrchnokarbónske pieskovce a zlepence. V stavbe skalnej veže sa striedajú zlepence a piesčité arkózy týneckého súvrstvia. Jednotlivé vrstvy hornín dosahujú hrúbku až niekoľkých decimetrov a dokladajú zmeny rýchlosti a tým aj unášacie sily vodného toku v karbóne. Teleso porušené systémom puklín presýtili hydroxidy železa (najmä limonit), čím sa sedimentárne horniny spevnili, a stali sa odolnejšími voči zvetrávaniu. Tzv. železivce sa vytvorili na styku vrstiev hornín, ale prenikajú aj naprieč vrstvami.[4]

V geomorfologickom členení Česka leží lokalita v Plaskej pahorkatine, konkrétne v podcelku Kaznějovská pahorkatina a v okrsku Hornobřízská pahorkatina.[5] Skála sa nachádza na ľavej strane asymetrického údolia Malesického potoka. Kým výška pravého brehu sa pohybuje okolo troch metrov, ľavý breh dosahuje výšku asi dvadsať metrov. V spodnej časti je svah strmý a v hornej príkro sklonený. Z ohybu svahu vybieha vajcovitá skalná veža s rozmermi 7 × 15 metrov a výškou asi dvadsať metrov.[6] Polohy železivcov ovplyvňujú rýchlosť zvetrávania, a na povrchu skaly tak vznikajú drobné jamky a hrbolčeky alebo mohutnejšie rímsovité a listovité výčnelky. Farebné odtiene zlepencov sú spôsobené oxidmi a hydroxidmi železa, ktoré sa zrážajú z látok rozpustených presakujúcou vodou. Vo vrcholovej časti sa nachádzajú odolnejšie vrstvy hornín, ktoré vytvárajú náznak pokrievky. Povrch skaly je poškodzovaný turistami a horolezcami, ktorí odlamujú vrstvy železivcov a drobia menej odolné zlepence.[4]

Jediným pôdnym typom, ktorý sa v okolí skaly vyvinul, je kambizem typická a miestami kambizem rubefikovaná.[4]

Územie odvodňuje Malešický potok, ktorý je ľavostranným prítokom Mže, a patrí teda k povodiu Berounky. V rámci Quittovej klasifikácie klímy sa prírodná pamiatka nachádza v mierne teplej oblasti MT11i,[3] pre ktorú sú typické priemerné teploty -3 až -4 ° C v januári a 15-16 ° C v júli. Ročný úhrn zrážok dosahuje 850-1000 milimetrov. V období 1961-1990 bola priemerná teplota 7,1-8° C a normál ročných zrážkových úhrnov sa pohyboval v rozmedzí 501-550 milimetrov.[7]

Flóra a fauna

Predmetom ochrany je geologická lokalita, na ktorej nebol vykonaný žiadny inventarizačný prieskum druhov fauny ani flóry.[8] Chránené územie pokrýva dubový bôr čučoriedkový.[4]

Prístup

Malešická skala je prístupná po žlto značenej turistickej trase z Malešicíc do Chotíkova.[9]

Referencie

  1. Stránky AOPK ČR . . Dostupné online. (po česky)
  2. Plán starostlivosti o prírodnú pamiatku Malesická skála na obdobie 2008–2024 . Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR, 2009-01-19, . S. 9–10. Ďalej iba Plán starostlivosti. Dostupné online. (po česky)
  3. a b c PP Malesická skála . Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR, . Dostupné online. (po česky)
  4. a b c d Chráněná území ČR. Ed. Jiří Zahradnický, Peter Mackovčin. Zväzok XI. Plzeňsko a Karlovarsko. Brno : Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR, 2004. 588 s. Dostupné online. ISBN 80-86064-68-9. Kapitola Malesická skála, s. 353. (po česky)
  5. CENIA. Katastrální mapy, geomorfologická mapa, geologická a půdní mapa ČR. Praha : Národní geoportál INSPIRE. . Dostupné online. (po česky)
  6. Plán starostlivosti, s. 7.
  7. Plán starostlivosti, s. 8.
  8. Plán starostlivosti, s. 13.
  9. Seznam.cz. Turistická mapa . Mapy.cz, . Dostupné online. (po česky)
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Malesická skála na českej Wikipédii.

Pozri aj

Iné projekty


Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

čítajte viac o Malesická_skála

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...