Lesnícke vedy - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Lesnícke vedy

Lesnícke vedy sú súhrn teoretických poznatkov týkajúcich sa lesa a lesného hospodárstva.

Disciplíny

 • lesnícka bioklimatológia
 • lesnícka biometria
 • lesnícka botanika
 • lesnícka dendrológia
 • dendrometria
 • ekológia lesa
 • entomológia
 • lesnícka environmentalistika
 • lesnícka epistemológia
 • lesnícka fytocenológia
 • lesnícka fytopatológia
 • fyziológia, genetika a šľachtenie lesných drevín
 • lesnícka geológia
 • náuka o dopravníctve
 • náuka o funkciách lesa
 • náuka o hospodárskej úprave lesov
 • náuka o lesníckej ergomike a sociológii
 • náuka o lesníckej geodézii, fotogrametrii a kartografii
 • náuka o lesnej technike a mechanizácii lesnej ťažby
 • náuka o lesnícko-technických melioráciách
 • náuka o lesnom krajinárstve
 • náuka o lesnom prostredí
 • náuka o lesných stavbách
 • náuka o ochrane lesov
 • náuka o pestovaní lesov
 • náuka o poľovníctve
 • náuka o riadení lesného hospodárstva
 • náuka o semenárstve
 • náuka o skladovníctve
 • náuka o škôlkárstve
 • náuka o vegetačných úpravách tokov a vodných nádržiach
 • náuka o výchove porastov
 • náuka o výnosoch lesa
 • náuka o zahrádzaní bystrín a lavín
 • náuka o zalesňovaní
 • lesná pedológia
 • lesná zoológia

Externé odkazy

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Lesnícke vedy

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk