Konštrukcia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Konštrukcia

Konštrukcia alebo zostrojenie alebo zostrojovanie môže byť:

 • v technike: zostavovanie jednotlivých častí do celku podľa určitého plánu, výpočtu; montáž
 • v geometrii: skrátene zostrojenie geometrického útvaru (nakreslenie geometrického útvaru z daných jednoduchších tvarov)

Konštrukcia môže byť:

 • v technike:
  • výsledný útvar vzniknutý zostavením jednotlivých častí do celku podľa určitého plánu, výpočtu
  • vypracovanie plánu na zostavenie nejakého stroje, prístroja z jednotlivých častí, navrhovanie konkrétneho technického riešenia alebo samotný plán či návrh
  • skrátene konštrukcia stavby (nosná časť (kostra) stavby)
  • v základných črtách skonštruovaná vec, kostra
  • stavba, štruktúra niečoho
 • v matematike: výsledok odvodzovania (napr. vzorec) uskutočneného pomocou predpísaných operácií, pozri konštrukcia (odvodzovanie)
 • v jazykovede:
  • spájanie (slov či viet), vytváranie podľa gramatický pravidiel
  • komplexná jazyková jednotka vzniknutá takýmto spájaním, vytváraním podľa gramatických pravidiel, pozri konštrukcia (jazykoveda)
 • myšlienkový útvar, myšlienková štruktúra
 • umelé vymyslenie niečoho (napr. dôkazu) nasilu alebo výsledok takéhoto vymyslenia
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Konštrukcia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk