Klimatické zmeny - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny (iné názvy: zmeny klímy, zmeny podnebia; zmena klímy, klimatická zmena, zmena podnebia) sú prirodzené či antropogénne zmeny klímy Zeme väčšie než kolísanie klímy, a to buď Zeme ako celku alebo len nejakého regiónu. Niektorí autori (napr. sčasti IPCC) rozlišujú medzi pojmami:

  • klimatické zmeny/zmeny klímy/zmeny podnebia (t.j. v množnom čísle) - len prirodzená zmena (resp. zmeny) priebehu klímy v dejinách Zeme;
  • klimatická zmena/zmena klímy/zmena podnebia (t.j. v jednotnom čísle) - súčasná antropogénna zmena klímy, ktorá sa začala zhruba v 18. storočí (priemyselná revolúcia), súvisí so skleníkovým efektom, a ktorej hlavným prvkom je globálne otepľovanie

Problémom takéhoto delenia je (popri čisto jazykovej problematickosti) skutočnosť, že nie je jasné, kam patria antropogénne zmeny klímy do 18. storočia.[1][2][3][4][5][6][7]

Tento článok sa zaoberá primárne prirodzenými zmenami klímy. O antropogénnych zmenách pozri článok antropogénna klimatická zmena.

Charakteristika

Pod zmenami klímy prirodzeného charakteru rozumieme najmä zmeny v minulých geologických dobách Zeme (milióny až stovky miliónov rokov), ľadové a medziľadové doby (desaťtisíce až milióny rokov), sekulárne zmeny (stovky rokov), niekedy aj nízkofrekvečné kolísanie klímy (desiatky rokov).

Zmeny klímy boli v minulosti podmienené driftom kontinentov, osciláciami v orbite Zeme (tzv. Milankovičove cykly), kolísaním solárnej konštanty, zmenami koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére, pádom obrovských meteoritov, mohutnými vulkanickými erupciami a pod. Zmeny podnebia ovplyvňovali aj vývoj ľudskej civilizácie. Ľudia na ne reagovali prispôsobením sa alebo sťahovaním sa na iné miesta. Počas poslednej doby ľadovej poklesli hladiny morí a ľudia mohli putovať medzi jednotlivými kontinentmi. Zem bola vystavená mnohým prírodným zmenám a katastrofám. Patrí medzi ne napríklad malá doba ľadová, ktorú zažila Európa na začiatku stredoveku.

Mechanizmy prirodzených zmien klímy

Zdroje

  1. zmeny podnebia. In: Encyklopédia Zeme. Bratislava: Obzor. 1983, S. 704
  2. změna klimatu; antropogénní změna klimatu. In: Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS)
  3. Čo rozumieme pod pojmami zmeny a zmena klímy
  4. KRAVČÍK, M. Klimatická zmena I
  5. Klimaänderung. In: Lexikon der Geographie. Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2002. ISBN 3-8274-0418-5.
  6. KINDT, S.: Klimaänderungen. In: Lexikon der Biologie. München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
  7. climate change. In: Glossary of Meteorology. AMS

Externé odkazy

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Klimatické zmeny

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk