Inžinierstvo - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Inžinierstvo

Inžinierstvo je oblasť ľudskej činnosti spočívajúca v navrhovaní (konštruovaní), stavbe a používaní (prevádzke) vynálezov (techniky, technológií), ktoré transformujú fyzikálny svet okolo nás tak, aby spĺňal požadované potreby.[1] Inžinierstvo predstavuje spôsob myslenia podobný vedeckému tým, že je tiež kreatívny a konštruktívny, ale na rozdiel od vedy nie je cieľom inžinierstva znalosť samotná. Inžinierstvo využíva aj výsledky vedy, ale spočíva hlavne v umení preklenúť medzeru medzi vedeckým výskumom a technickým výtvorom. Ak sa pojem technika používa v zmysle druhu ľudskej činnosti, myslí sa tým práve inžinierstvo. Ľudia vykonávajúci inžinierstvo sa nazývajú inžiniermi. Oblasti vedy a inžinierstva sa často prelínajú, preto sa niekedy označujú združeným pojmom "veda a technika" alebo "výskum a vývoj" a pod.

Inžinierske oblasti

V priebehu historického vývoja inžinierstva sa vydelili nezávislé oblasti inžinierstva, v ktorých sú aj dnes vzdelávaní budúci inžinieri. Ide hlavne o stavebné inžinierstvo, chemické inžinierstvo, strojné inžinierstvo, elektrické inžinierstvo. Oblastí inžinierstva je ale omnoho viacej, existujú napr. banské inžinierstvo, letecké inžinierstvo, biomedicínske inžinierstvo a i.

Okrem delenia podľa druhu technických diel je možné aj delenie podľa zamerania inžinierskej činnosti v živote diela (výrobné inžinierstvo, prevádzkové inžinierstvo), alebo podľa používaných nástrojov (napr. inžinierstvo pomocou počítača).

Dejiny inžinierstva

Počiatky inžinierstva možno rozpoznať pri stavbách prvých veľkých civilizácií (Mezopotámia, Egypt), a menovite vieme identifikovať prvých inžinierov v antike (Imhotep, Archimedes zo Syrakúz, Herón) [2]. Vtedy však ešte pojem inžinierstvo neexistoval. Archimedes napriek svojim úspechom, nepovažoval stavbu technických diel za veľmi ušľachtilú činnosť a svoj hlavný cieľ. Herón naopak považoval vedu za prostriedok k technike (nazývali ho mechanikom alebo aj divotvorcom). Technické výtvory v dobách antiky slúžili iba na vojenské účely (obliehacie stroje), alebo na náboženské účely (rôzne iluzionistické efekty). Rozvoj inžinierstva a nástup priemyselnej revolúcie bol umožnený až zánikom otroctva a nevoľníctva ako zdrojov lacnej pracovnej sily. Počiatok slova "inžinierstvo" v dnešnom význame treba hľadať práve v tejto dobe.

Pôvod slova "inžinierstvo" je v latinskom ingenium (nápaditosť), ktoré sa cez francúzštinu a zmenu významu (engine – obliehací stroj, neskôr motor) dostalo aj do iných slov.

Iné projekty

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  1. Walter Guido Vincenti – What engineers know and how they know it: analytical studies from aeronautical history. Johns Hopkins University Press, 1990. ISBN 0-8018-3974-2
  2. Justin Pollard, Howard Reid – Vzestup a pád Alexandrie. Deus, 2008. ISBN 978-80-87087-44-2
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Inžinierstvo

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk