Iné choroby srdca (MKCH-10) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Iné choroby srdca (MKCH-10)

I30 - I52: Iné choroby srdca je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do IX. kapitoly MKCH-10 - Choroby obehovej sústavy.


I30 - AKÚTNY ZÁPAL OSRDCOVNÍKA - PERICARDITIS ACUTA

Zahŕňa akútny perikardový výpotok, nezahŕňa akútnu reumatickú perikarditídu (I01.0)

 • I30.0 - Akútna nešpecifikovaná idiopatická perikarditída
 • I30.1 - Infekčná perikarditída
  • Perikarditída
   • pneumokoková
   • hnisavá
   • stafylokoková
   • streptokoková
   • vírusová
  • Pyoperikarditída
 • I30.8 - Iné formy akútnej perikarditídy
 • I30.9 - Bližšie neurčená akútna perikarditída


I31 - INÉ CHOROBY OSRDCOVNÍKA
 • Nezahŕňa:
  • terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu (I23.-)
  • syndróm po kardiotómii (I97.0)
  • traumu (S26.-)
  • špecifikované ako reumatické (I09.0)
 • I31.0 - Chronická adhezívna perikarditída
  • Accretio cordis
  • Adherujúci perikard
  • Adhezívna mediastinoperikarditída
 • I31.1 - Chronická konstriktívna perikarditída
  • Concretio cordis
  • Kalcifikácia perikardu
 • I31.2 - Hemoperikard nezatriedený inde
 • I31.3 - Nezápalový perikardový výpotok
  • Chyloperikard
 • I31.8 - Iné špecifikované choroby perikardu
  • Epikardové plaky
  • Ložiskové perikardové zrasty
 • I31.9 - Bližšie neurčená choroba perikardu
  • Tamponáda srdca
  • Chronická nešpecifikovaná perikarditída


I32 - ZÁPAL OSRDCOVNÍKA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • I32.0 - Perikarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
  • Perikarditída
   • gonokoková (A54.8†)
   • meningokoková (A39.5†)
   • syfilitická (A52.0†)
   • tuberkulózna (A18.8†)
 • I32.1 - Perikarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
 • I32.8 - Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde
  • Perikarditída
   • reumatoidná (M05.3†)
   • pri systémovom lupus erythematosus (M32.1†)
   • pri urémii (N18.8†)


I33 - AKÚTNY A SUBAKÚTNY ZÁPAL VNÚTROSRDIA - ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA
 • Nezahŕňa:
  • akútnu reumatickú endokarditídu (I01.1)
  • nešpecifikovanú endokarditídu (I38)
 • I33.0 - Akútna a subakútna infekčná endokarditída
  • Endokarditída (akútna) (subakútna)
   • bakteriálna
   • nešpecifikovaná infekčná
   • lenta
   • malígna
   • septická
   • ulcerózna
 • I33.9 - Bližšie neurčená akútna endokarditída
  • akútna alebo subakútna endokarditída
  • akútna alebo subakútna myoendokarditída
  • akútna alebo subakútna periendokarditída


I34 - NEREUMATICKÉ CHOROBY MITRÁLNEJ CHLOPNE
 • Nezahŕňa:
  • chorobu (I05.9) mitrálnej chlopne
  • zlyhanie (I05.8) mitrálnej chlopne
  • stenózu (I05.0) mitrálnej chlopne
  • ak z neurčenej príčiny, ale so zmienkou o
   • chorobách aortálnej chlopne (I08.0)
   • mitrálnej stenóze alebo obštrukcii (I05.0)
  • ak sa označujú ako reumatické (I05.-)
 • I34.0 - Mitrálna (chlopňová) insuficiencia
  • Mitrálna (chlopňová)
   • nešpecifikovaná nedovieravosť alebo bližšie určená príčina okrem reumatickej
   • nešpecifikovaná regurgitácia alebo bližšie určená príčina okrem reumatickej
 • I34.1 - Prolaps mitrálnej chlopne
  • Syndróm vejúcej mitrálnej chlopne
  • Nezahŕňa Marfanov syndróm (Q87.4)
 • I34.2 - Nereumatická stenóza mitrálnej chlopne
 • I34.8 - Iné nereumatické choroby mitrálnej chlopne
 • I34.9 - Nešpecifikovaná nereumatická choroba mitrálnej chlopne


I35 - NEREUMATICKÉ CHOROBY AORTÁLNEJ CHLOPNE
 • Nezahŕňa:
  • hypertrofickú subaortálnu stenózu (I42.1)
  • ak je bližšie neurčená príčina, ale so zmienkou o chorobách mitrálnej chlopne (I08.0)
  • ak je určená ako reumatická (I06.-)
 • I35.0 - Stenóza aortálnej chlopne
 • I35.1 - Aortálna insuficiencia (chlopňová)
  • Aortálna (chlopňová)
   • nešpecifikovaná nedovieravosť alebo bližšie určená príčina okrem reumatickej
   • nešpecifikovaná regurgitácia alebo bližšie určená príčina okrem reumatickej
 • I35.2 - Aortálne (chlopňové) zúženie s nedovieravosťou
 • I35.8 - Iné choroby aortálnej chlopne
 • I35.9 - Nešpecifikovaná choroba aortálnej chlopne


I36 - NEREUMATICKÉ CHOROBY TRIKUSPIDÁLNEJ CHLOPNE
 • Nezahŕňa:
  • ak
   • je bližšie neurčená príčina (I07.-)
   • je určená ako reumatická (I07.-)
 • I36.0 - Nereumatická stenóza trojcípej chlopne
 • I36.1 - Nereumatická insuficiencia trojcípej chlopne
  • Trikuspidálna (chlopňa)
   • s nedovieravosťou zo špecifikovanej príčiny okrem reumatickej
   • s regurgitáciou zo špecifikovanej príčiny okrem reumatickej
 • I36.2 - Nereumatické trikuspidálne (chlopňové) zúženie s nedovieravosťou
 • I36.8 - Iné nereumatické choroby trojcípej chlopne
 • I36.9 - Nešpecifikovaná nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne


I37 - CHOROBY PULMONÁLNEJ CHLOPNE
 • Nezahŕňa, ak je určená ako reumatická (I09.8)
 • I37.0 - Stenóza chlopne pľúcnicového kmeňa
 • I37.1 - Insuficiencia chlopne pľúcnicového kmeňa
  • Chlopňa pľúcnicového kmeňa
   • s nešpecifikovanou nedovieravosťou alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
   • s nešpecifikovanou regurgitáciou alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
 • I37.2 - Zúženie a nedovieravosťchlopne pľúcnicového kmeňa
 • I37.8 - Iné choroby pľúcnicovej chlopne
 • I37.9 - Bližšie neurčená choroba pľúcnicovej chlopne


I38 - ZÁPAL VNÚTROSRDIA - ENDOKARDITÍDA - NEŠPECIFIKOVANEJ CHLOPNE
 • Chronická nešpecifikovaná endokarditída
 • Chlopňová
  • nešpecifikovaná nedovieravosť neurčenej chlopne alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
  • nešpecifikovaná insuficiencia neurčenej chlopne alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
  • nešpecifikovaná regurgitácia neurčenej chlopne alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
  • nešpecifikovaná stenóza neurčenej chlopne alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
  • nešpecifikovaná chronická valvulitída neurčenej chlopne alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
 • Nezahŕňa:
  • fibroelastózu endokardu (I42.4)
  • špecifikovanú ako reumatickú (I09.1)


I39 - ZÁPAL VNÚTROSRDIA - ENDOKARDITÍDA - CHLOPŇOVÉ CHYBY PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • Zahŕňa:
  • postihnutie endokardu pri
   • kandidovej infekcii (B37.6†)
   • gonokokovej infekcii (A54.8†)
   • Libmanovej-Sacksovej chorobe (M32.1†)
   • meningokokovej infekcii (A39.5†)
   • reumatoidnej artritíde (M05.3†)
   • syfilise (A52.0†)
   • tuberkulóze (A18.8†)
   • brušnom týfuse (A01.0†)
 • I39.0 - Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
 • I39.1 - Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
 • I39.2 - Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
 • I39.3 - Poruchy chlopne pľúcnicového kmeňa pri chorobách zatriedených inde
 • I39.4 - Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde
 • I39.8 - Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde


I40 - AKÚTNY ZÁPAL SRDCOVÉHO SVALU - MYOCARDITIS ACUTA
 • I40.0 - Infekčná myokarditída
  • Septická myokarditída
 • I40.1 - Izolovaná myokarditída
 • I40.8 - Iná akútna myokarditída
 • I40.9 - Bližšie neurčená akútna myokarditída


I41 - ZÁPAL SRDCOVÉHO SVALU - MYOKARDITÍDA - PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • I41.0 - Myokarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
  • Myokarditída
   • difterická (A36.8†)
   • gonokoková (A54.8†)
   • meningokoková (A39.5†)
   • syfilitická (A52.0†)
   • tuberkulózna (A18.8†)
 • I41.1 - Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde
  • Akútna chrípková myokarditída
   • vírus stanovený (J10.8†)
   • vírus nestanovený (J11.8†)
  • Myokarditída pri epidemickej parotitíde (B26.8†)
 • I41.2 - Myokarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
  • Myokarditída pri
   • chronickej Chagasovej chorobe (B57.2†)
   • akútnej Chagasovej chorobe (B57.0†)
   • toxoplazmóze (B58.8†)
 • I41.8 - Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde
  • Reumatoidná myokarditída (M05.3†)
  • Myokarditída pri sarkoidóze (D86.8†)


I42 - KARDIOMYOPATIE
 • Nezahŕňa:
  • kardiomyopatiu ako komplikáciu
   • ťarchavosti (O99.4)
   • popôrodia (O90.3)
  • ischemickú kardiomyopatiu (I25.5)
 • I42.0 - Dilatačná kardiomyopatia
 • I42.1 - Obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia
  • Hypertrofická subaortálna stenóza
 • I42.2 - Iná hypertrofická kardiomyopatia
  • Neobštrukčná hypertrofická kardiomyopatia
 • I42.3 - Endomyokardová (eozinofilná) choroba
  • Endomyokardová (tropická) fibróza
  • Löfflerova endokarditída
 • I42.4 - Endokardová fibroelastóza
  • Vrodená kardiomyopatia
 • I42.5 - Iná reštriktívna kardiomyopatia
 • I42.6 - Alkoholová kardiomyopatia
 • I42.7 - Kardiomyopatia vyvolaná liekmi a inými vonkajšími látkami
 • I42.8 - Iné kardiomyopatie
 • I42.9 - Bližšie neurčená kardiomyopatia
  • Nešpecifikovaná kardiomyopatia (primárna, sekundárna)


I43 - KARDIOMYOPATIA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • I43.0 - Kardiomyopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
  • Kardiomyopatia pri záškrte (A36.8†)
 • I43.1 - Kardiomyopatia pri metabolických chorobách
  • Amyloidóza srdca (E85.- †)
 • I43.2 - Nešpecifikovaná kardiomyopatia pri poruchách výživy
  • Nutričná kardiomyopatia (E63.9†)
 • I43.8 - Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde
  • Lámkové (urátové) uzlíky srdca (M10.0†)
  • Tyreotoxická choroba srdca (E05.9†)


I44 - ÁTRIOVENTRIKULÁRNA BLOKÁDA A BLOKÁDA ĽAVÉHO RAMIENKA
 • I44.0 - Átrioventrikulárna blokáda prvého stupňa
 • I44.1 - Átrioventrikulárna blokáda druhého stupňa
  • Átrioventrikulárna blokáda I. a II. typu
  • Möbitzova blokáda I. a II. typu
  • Blokáda druhého stupňa I. a II. typu
  • Wenckebachova blokáda
 • I44.2 - Úplná átrioventrikulárna blokáda
  • Kompletná srdcová blokáda
  • Blokáda tretieho stupňa
 • I44.3 - Iná bližšie neurčená átrioventrikulárna blokáda
  • nešpecifikovaná átrioventrikulárna blokáda
 • I44.4 - Ľavá predná fascikulárna blokáda
 • I44.5 - Ľavá zadná fascikulárna blokáda
 • I44.6 - Iná bližšie neurčená fascikulárna blokáda
  • nešpecifikovaná hemiblokáda ľavého ramienka
 • I44.7 -Bližšie neurčená blokáda ľavého ramienka


I45 - INÉ PORUCHY VEDENIA SRDCOVÝCH VZRUCHOV
 • I45.0 - Pravá fascikulárna blokáda
 • I45.1 - Iná a neurčená blokáda pravého ramienka
  • nešpecifikovaná bokáda pravého ramienka
 • I45.2 - Bifascikulárna blokáda
 • I45.3 - Trifascikulárna blokáda
 • I45.4 - Nešpecifikovaná intraventrikulárna blokáda
  • nešpecifikovaná ramienková blokáda
 • I45.5 - Iná špecifikovaná srdcová blokáda
  • Sinoatriálna blokáda
  • Sinoaurikulárna blokáda
  • Nezahŕňa nešpecifikovanú blokádu srdca (I45.9)
 • I45.6 - Preexcitačný syndróm
 • I45.8 - Iné špecifikované poruchy vedenia
  • Átrioventrikulárna (AV) disociácia
  • Interferenčná disociácia
 • I45.9 - Bližšie neurčená porucha vedenia
  • nešpecifikovaná srdcová blokáda
  • Stokesov-Adamsov syndróm


I46 - ZASTAVENIE SRDCA
 • Nezahŕňa:
  • kardiogénny šok (R57.0) ako komplikáciu
   • potratu, ektopickej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.8)
   • pôrodníckych operácií a zákrokov (O75.4)
 • I46.0 - Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou
 • I46.1 - Náhla srdcová smrť takto opísaná
  • Nezahŕňa:
  • náhlu smrť
   • nešpecifikovanú (R96.-)
   • na poruchu vedenia (I44 - I45)
   • na infarkt myokardu (I21 - I22)
 • I46.9 - Nešpecifikované zastavenie srdca


I47 - PAROXYZMÁLNA TACHYKARDIA
 • Nezahŕňa:
  • ako komplikáciu
   • potratu, ektopickej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.8)
   • pôrodníckych operácií a zákrokov (O75.4)
  • nešpecifikovanú tachykardiu (R00.0)
 • I47.0 - Komorová arytmia reentry
 • I47.1 - Supraventrikulárna tachykardia
  • Paroxyzmálna tachykardia
   • átriálna
   • átrioventrikulárna (AV)
   • junkčná
   • nodálna
 • I47.2 - Komorová tachykardia
 • I47.9 - Nešpecifikovaná paroxyzmálna tachykardia
  • Bouveretov (-Hoffmannov) syndróm


I48 - PREDSIEŇOVÁ FIBRILÁCIA A FLATER


I49 - INÉ SRDCOVÉ ARYTMIE
 • Nezahŕňa:
  • ako komplikácie
   • potratu, ektopickej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.8)
   • pôrodníckych operácií a zákrokov (O75.4)
  • nešpecifikovanú bradykardiu (R00.1)
  • novorodeneckú srdcovú dysrytmiu (P29.1)
 • I49.0 - Komorová fibrilácia a flater
 • I49.1 - Predčasná depolarizácia predsiení
  • Predčasné predsieňové sťahy
 • I49.2 - Predčasná junkčná depolarizácia
 • I49.3 - Predčasná depolarizácia komôr
 • I49.4 - Iná a bližšie neurčená predčasná depolarizácia
  • Ektopické sťahy
  • Extrasystoly
  • Extrasystolické arytmie
  • predčasné
   • nešpecifikované sťahy
   • kontrakcie
 • I49.5 - Syndróm chorého sínusu
  • Syndróm tachykardia-bradykardia
 • I49.8 - Iné bližšie určené srdcové arytmie
  • Porucha rytmu
   • koronárneho sínusu
   • ektopická
   • nodálna
 • I49.9 - Bližšie neurčená srdcová arytmia
  • Nešpecifikovaná srdcová rytmia


I50 - SRDCOVÉ ZLYHANIE
 • Nezahŕňa:
  • ako komplikáciu
   • potratu, ektopickej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.8)
   • pôrodníckych operácií a zákrokov (O75.4)
  • zapríčinené hypertenziou (I11.0)
   • s obličkovou chorobou (I13.-)
  • po operácii srdca alebo zapríčinené srdcovou protézou (I97.1)
  • novorodenecké srdcové zlyhanie (P29.0)
 • I50.0 - Kongestívne srdcové zlyhanie
  • Kongestívna srdcová choroba
  • Zlyhanie pravej komory (sekundárne po zlyhaní ľavého srdca)
 • I50.1 - Zlyhanie ľavej komory
  • Akútny edém pľúc so zmienkou o nešpecifikovanej srdcovej chorobe alebo o srdcovom zlyhaní
  • Akútny pľúcny opuch so zmienkou o nešpecifikovanej srdcovej chorobe alebo o srdcovom zlyhaní
  • Kardiálna astma
  • Zlyhanie ľavého srdca
 • I50.9 - Bližšie neurčené srdcové zlyhanie
  • Biventrikulárne zlyhanie
  • nešpecifikované srdcové alebo myokardové zlyhanie


I51 - KOMPLIKÁCIE SRDCOVÝCH CHORÔB A NEPRESNE OPÍSANÉ CHOROBY SRDCA
 • Nezahŕňa:
  • všetky stavy pod I51.4 - I51.9 zapríčinené hypertenziou (I11.-)
   • s obličkovou chorobou (I13.-)
  • komplikácie po akútnom infarkte myokardu (I23.-)
  • špecifikované ako reumatické (I00 - I09)
 • I51.0 - Získaný defekt srdcovej priehradky
  • Získaný defekt septa (starý)
   • átriálny
   • aurikulárny
   • ventrikulárny
 • I51.1 - Ruptúra chordae tendineae nezatriedená inde
 • I51.2 - Ruptúra papilárneho svalu nezatriedená inde
 • I51.3 - Intrakardiálna trombóza nezatriedená inde
  • Trombóza (stará)
   • hrotová
   • predsieňová
   • ušková
   • komorová
 • I51.4 - Bližšie neurčená myokarditída
  • Fibróza myokardu
  • Myokarditída
   • nešpecifikovaná
   • chronická (intersticiálna)
 • I51.5 - Degenerácia myokardu
  • Degenerácia srdca alebo myokardu
   • tuková
   • starecká
  • Choroba myokardu
 • I51.6 - Bližšie neurčená kardiovaskulárna choroba
  • nešpecifikovaná kardiovaskulárna príhoda
  • Nezahŕňa:
   • aterosklerotickú kardiovaskulárnu chorobu takto označenú (I25.0)
 • I51.7 - Kardiomegália
  • Srdcová
   • dilatácia
   • hypertrofia
  • Rozšírenie komôr
 • I51.8 - Iné nepresne určené srdcové choroby
  • Karditída (akútna, chronická)
  • Pankarditída (akútna, chronická)
 • I51.9 - Bližšie neurčená srdcová choroba


I52 - INÉ CHOROBY SRDCA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

Nezahŕňa nešpecifikované kardiovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde (I98.-*).

Zdroj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Iné choroby srdca (MKCH-10)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk