Hypertenzné choroby (MKCH-10) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Hypertenzné choroby (MKCH-10)

I10 - I15: Hypertenzné choroby je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do IX. kapitoly MKCH-10 - Choroby obehovej sústavy.

Nezahŕňa:

 • komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O10 - O11, O13 - 016)
 • s postihnutím koronárnych ciev (I20 - I25)
 • novorodeneckú hypertenziu (P29.2)
 • pľúcnu hypertenziu (I27.0)


I10 - ESENCIÁLNA (PRIMÁRNA) HYPERTENZIA
 • Vysoký krvný tlak
 • Hypertenzia (artériová) (benígna) (esenciálna) (malígna) (primárna) (systémová)
 • Nezahŕňa:
  • postihujúca cievy
   • mozgu (I60 - I69)
   • oka (H35.0)


I11 - HYPERTENZNÁ CHOROBA SRDCA
 • I11.0 - Hypertenzná choroba srdca so srdcovým zlyhaním (kongestívnym)
  • Hypertenzné zlyhanie srdca
 • I11.9 - Hypertenzná choroba srdca bez srdcového zlyhania (kongestívneho)
  • Nešpecifikovaná hypertenzná choroba srdca


I12 - HYPERTENZNÁ CHOROBA OBLIČIEK
 • Zahŕňa:
  • artériosklerózu obličiek
  • artériosklerotickú nefritídu (chronickú) (intersticiálnu)
  • hypertenznú nefropatiu
  • nefrosklerózu
 • Nezahŕňa:
  • sekundárnu hypertenziu (I15.-)
 • I12.0 - Hypertenzná choroba obličiek s renálnym zlyhaním
  • Hypertenzné zlyhanie obličiek
 • I12.9 - Hypertenzná choroba obličiek bez renálneho zlyhania
  • Nešpecifikované hypertenzné choroby obličiek


I13 - HYPERTENZNÁ CHOROBA SRDCA A OBLIČIEK
 • Zahŕňa:
  • chorobu
   • kardiorenálnu
   • kardiovaskulorenálnu
 • I13.0 - Hypertenzná choroba srdca a obličiek so srdcovým zlyhaním (kongestívnym)
 • I13.1 - Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhaním
 • I13.2 - Hypertenzná choroba srdca a obličiek so srdcovým (kongestívnym) aj obličkovým zlyhaním
 • I13.9 - Bližšie neurčená hypertenzná choroba srdca a obličiek


I15 - SEKUNDÁRNA HYPERTENZIA
 • Nezahŕňa:
  • postihujúcu cievy
   • mozgu (I60 - I69)
   • oka (H35.0)
 • I15.0 - Renovaskulárna hypertenzia
 • I15.1 - Sekundárna hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek
 • I15.2 - Sekundárna hypertenzia zapríčinená endokrinnými poruchami
 • I15.8 - Iná sekundárna hypertenzia
 • I15.9 - Bližšie neurčená sekundárna hypertenzia

Zdroj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Hypertenzné choroby (MKCH-10)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk