Hadrón - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Hadrón

Hadrón je subatomárna častica zložená z kvarkov alebo antikvarkov.

Hadróny sú zložené buď z troch kvarkov (qqq), alebo z kvarku a antikvarku. Napríklad protón je tvorený dvoma kvarkami u a jedným d (uud), zatiaľčo neutrón jedným kvarkom u a dvoma d (udd). V každom baryóne sú tri kvarky. Každý kvark vnútri baryónu si neustále vymieňa farebné náboje s ďalšími kvarkami v tomto baryóne. Baryón ako celok (a všeobecne každý hadrón) však má farebný náboj nula, pretože jednotlivé farebné náboje sa navzájom vyrušia. Baryóny majú poločíselný spin (1/2, 3/2, …) správajú sa teda ako fermióny. Ku každému baryónu existuje partner z antihmoty (antibaryón), skladajúci sa z odpovedajúcich troch antikvarkov.

Mezóny majú tiež farebný náboj nulový, lebo pozostávajú z kvarku (s farbou) a antikvarku (s príslušnou antifarbou).

Delenie hadrónov

Vlastnosti

Hadróny sú častice, ktoré reagujú na silnú interakciu.

Hadrón ako celok má farebný náboj rovný nule, pretože jednotlivé farebné náboje sa vzájomne vyrušia.

V každom hadróne sa okrem uvedených kvarkov v každom okamihu tiež nachádzajú gluóny a páry kvark-antikvark. Všetky kvarky vnútri hadrónu si neustále vymieňajú farebné náboje s ďalšími kvarkami v tom istom hadróne.

Ku každému hadrónu existuje zodpovedajúca antičastica skladajúca sa zo zodpovedajúcich antikvarkov.

Pozri aj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Hadrón

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk