Glaciológia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Glaciológia

Glaciológia (z lat. glacies - ľad, mráz) je vedná disciplína, zaoberajúca sa štúdiom ľadovcov a prírodnými fenoménmi spôsobenými ľadom (zaľadnením). Glaciológia je jedna z geovedných disciplín, ktorá v sebe integruje poznatky z geofyziky, geológie, hydrológie, klimatológie, biológie a geomorfológie. Objav zaľadnených oblastí na Marse a Europe pridáva glaciológii mimozemský rozmer.

Výskum

Predmet štúdia glaciológie v sebe zahŕňa samotné ľadovce, dynamiku ich pohybu, príspevok ľadovcov k eróznej činnosti a ich vplyv na morfológiu krajiny, zaľadnenie v minulosti Zeme (tzv. ľadové doby) a účinky zaľadnenia na klímu, ako aj formy života, ktoré existujú v trvalo zaľadnených oblastiach. Je to jedno z kľúčových odvetví polárneho výskumu.

Ľadovce

Termín ľadovec označuje dlhé ľadové rieky, nachádzajúce sa vo vysokohorských údoliach, ktoré sa pohybujú v do nižších polôh pod vplyvom gravitácie. Vytvárajú sa mnohoročnou akréciou ľadu. Ľadovce sú najväčšou zásobárňou pitnej vody (asi 70 %).

Ľadovce sa rozdeľujú na:

Ľadovcové útvary

  • údolia tvaru U - sú údolia vyformované ľadovcami, majú charakteristický prierez tvaru U
  • morény - ľadovcové nánosy (koncové, bočné)
  • tilly - nevytriedené ľadovcové sedimenty
  • drumliny - kopcovité útvary z navŕšených tillov
  • varvy - vrstvy označujúce každoročné prírastny ľadovca (podobne ako letokruhy na strome)
  • eskery - dlhé štrkovo-pieskové údolia
  • kettly - menšie depresie vymleté ľadovcom

Pozri aj

Iné projekty

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému glaciológia.

Externé odkazy

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Glaciológia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk