Geochémia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Geochémia

Geochémia je veda skúmajúca chemické zloženie Zeme. Skúma obsah, distribúciu a migračné procesy chemických prvkov a ich izotopov v zemskom telese, ako aj ich interakcie s atmosférou, hydrosférou a biosférou.

Za zakladateľov modernej geochémie sú považovaní sovietsky geológ Vladimir Ivanovič Vernadskij a nórsky geológ Victor Goldschmidt.

Rozdelenie

Geochémia sa rozdeľuje na viaceré odbory:

Literatúra

 • Geochemický atlas Slovenskej republiky
  • Časť I: Rapant, S., Vrana, K., Bodiš, D.: Podzemné vody. Bratislava, 1996 + mapa na fólii
  • Časť II: Maňkovská , B.: Lesná biomasa. Bratislava, 1996
  • Časť III: Marsina, K.: Horniny. Bratislava, 1999
  • Časť IV: Daniel, J., Lučivjanský, L., Stercz, M.: Prírodná rádioaktivita hornín. Bratislava, 1996
  • Časť V: Čurlík, J., Šefčík, P.: Pôdy. Bratislava, 1999 +
  • Časť VI: Bodiš, D., Rapant, S.: Riečne sedimenty. Bratislava : MŽP SR; GS SR. 1999

Externé odkazy

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Geochémia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk