Filmové dielo - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Filmové dielo
Krátkometrážny film Roundhay Garden Scene („Záhradná scéna v Roundhayi“, 1888) býva pokladaný za najstaršie dochované filmové dielo

Filmové dielo alebo film[1][2] je výsledok filmovej tvorivej činnosti, ktorý vzniká pomocou filmového materiálu (pozri filmový pás) a filmových vyjadrovacích prostriedkov ako vyjadrenie zámeru režiséra, ktorý vedie tvorivý štáb. Filmové dielo vzniká v tvorivom procese, na ktorom sa podieľa tvorivý štáb spolu s technickým štábom (tie spolu tvoria výrobný štáb[3]) a ktorý sa rozdeľuje na literárno-dramatickú a realizačno-dramatickú fázu. Realizácia filmového diela získava konkrétnu a definitívnu podobu premietaním v kine, na obrazovke televízora ap.[4]

Typológia

Podľa vzťahu k zobrazovanej realite a s tým spojených tvorivých postupov sa filmové diela členia na rody, ktoré sa ďalej delia na superžánre, žánre, subžánre, žánrové formy a žánrové typy (pozri filmový žáner).[4][5]

Podľa dĺžky sa tradične rozoznávajú dlhometrážne (nad 1 800 m), strednometrážne (600 – 1 800 m) a krátkometrážne (do 600 m) filmové diela.[4]

Referencie

  1. Blech, Richard, ed. (1993), „film“, Encyklopédia filmu (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 239, ISBN 80-215-0219-3, „4. konkrétne, významovo uzavreté a celistvé film. dielo;“ 
  2. Blech, Richard, ed. (1974), „film“, Malá encyklopédia filmu (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 182, „4. jedno konkrétne, významove uzavreté a celistvé. film. dielo.“ 
  3. Blech, Richard, ed. (1993), „výrobný štáb“, Encyklopédia filmu (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 882, ISBN 80-215-0219-3 
  4. a b c Blech, Richard, ed. (1993), „filmové dielo“, Encyklopédia filmu (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 245, ISBN 80-215-0219-3 
  5. Blech, Richard, ed. (1993), „rody filmu“, Encyklopédia filmu (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 697, ISBN 80-215-0219-3 
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Filmové dielo

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk