Emisia žiarenia - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Emisia žiarenia

Emisia žiarenia je vysielanie žiarivej energie ionizovanými alebo exitovanými atómami a molekulami pri rekombinácii alebo prechode elektrónov z vyšších energetických hladín na nižšie. Spontánna emisia žiarenia nastáva pri spontánnom prechode, vynútená emisia žiarenia pri vynútenom prechode viazaného elektrónu z vyššej hladiny na nižšiu vnútri atómu účinkom vonkajšieho poľa žiarenia (viazane viazaný prechod); v obidvoch prípadoch sa emisia žiarenia prejaví čiarovým emisným spektrom s presne vymedzenými vlnovými dĺžkami emisných spektrálnych čiar. Pri rekombinácii ionizovaného atómu (voľne viazaný prechod), pri ktorom sa vyžiari prebytok kinetickej energie zachyteného voľného elektrónu, aj pri zabrzdení pohybu voľného elektrónu v elektrickom poli ionizovaného atómu (voľne voľný prechod) nastáva emisia žiarenia, ktorá sa prejaví spojitým emisným spektrom v určitom rozsahu vlnových dĺžok.

Spojité emisné spektrum má aj emisia žiarenia vyvolaná pohybom relativistických elektrónov v magnetickom poli (pozri synchrotrónové žiarenie) a pohybom relativistických elektrónov v prostredí s vyšším indexom lomu, v ktorom je rýchlosť svetla menšia ako rýchlosť elektrónov (pozri Čerenkovovo žiarenie). Opačným procesom emisie žiarenia je absorpcia. Medzi emisiou žiarenia a absorpciou je úzka spojitosť: určitá látka môže emitovať žiarenie len tých vlnových dĺžok, ktorých žiarenie môže absorbovať.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Emisia žiarenia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...