Delta (rieka) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Delta (rieka)
Delta Gangy v Indii a Bangladéši je jedna z najúrodnejších oblastí na svete

Delta je rozvetvené ústie rieky do jazera, mora, oceánu alebo inej vodnej plochy. Typickým znakom riečnej delty je značná sedimentácia naplavenín a vetvenie hlavného toku rieky do mnohých ramien a kanálov.

Delta sa delí na tri časti:

  • deltová platforma
  • čelo delty
  • prodelta

Vznik riečnej delty

Na konci svojho toku sa riečne vody miesia s vodami vodnej plochy, do ktorej sa rieka vlieva. Rýchlosť toku sa znižuje a pevné časti nesené riekou sa usadzujú na dne. Najprv sa usadí štrk a piesok, pretože sú najťažšie. Ďalšie pevné časti sa usadzujú postupne, ako klesá rýchlosť prúdenia vody; ako posledný sa usadzuje íl, ktorý je najjemnejšou pevnou časťou pritekajúcej vody. Naplaveniny ílu sa často nachádzajú v značnej vzdialenosti od ústí riek. Postupné ukladanie nánosov tvoria sedimenty, ktoré môžu časom vystúpiť nad vodnú hladinu. Vodný tok novú prekážku obteká a tvorí nové ramená a kanály. Na naplaveninách vyrastá vegetácia a upevňuje tak ich brehy a celý ekosystém riečnej delty.

Niekedy sa tok rieky rozdelí na viac ramien vo vnútrozemí, aby sa tieto ramená následne spojili; v niektorých prípadoch na ich sútoku vzniká vnútrozemská delta. Vnútrozemské delty často vznikajú na miestach bývalých jazier. Najznámejšia je vnútrozemská delta Dunaja v Podunajskej nížine a vnútrozemská delta Nigeru.

Občas vzniká riečna delta na dne rozsiahleho údolia; takýto druh delty sa nazýva obrátená riečna delta.

Typy delt

  • delta s dominanciou riečnej sedimentácie – dochádza k rozširovaniu delty smerom do panvy, kde sa postupne ukladá nesený materiál. Je pre ňu typická deltová plošina s aktívnymi a pasívnymi ramenami (príkladom je Mississippi)
  • delta s dominanciou vlnenia – vplyvom vlnenia je materiál rozptyľovaný do strán, kde sa ukladá. Občas je možné objaviť bariérové ostrovy (príkladom je delta Nílu)
  • delta s dominanciou prílivo-odlivového prúdenia – ide o rozsiahle prodeltové plošiny, ktoré sú vyplnené prílivovými kanálmi

Významné riečne delty

Delta Dunaja - satelitná fotografia z roku 2000. Na snímke je jasne vidieť tri hlavné ramená Dunaja, jazera a morskej kosy.

Najznámejšia riečna delta je delta Nílu. Z jej tvaru pochádza pomenovanie delta: delta Nílu má trojuholníkový tvar, ktorý pripomína veľké grécke písmeno delta ().

Medzi ďalšie významné riečne delty patria hlavne delty riek:

Dunaj, Rýn, Rhône, Ebro, Volga, Lena, Ganga a Brahmaputra, Tigris a Eufrat, Indus, Mekong, Okavango, Niger, Mississippi, Yukon, delta Yukonu, ...

Pozri aj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Delta (rieka)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk