Creative Commons - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Creative Commons
Logo Creative Commons
Druhá verzia loga Some Rights Reserved (Niektoré práva vyhradené)

Creative Commons (skratka CC; slovensky voľne ako tvorivé spoločenstvo) je americká nezisková organizácia, ktorá si kladie za cieľ rozšíriť množstvo autorských diel dostupných verejnosti pre ich legálne využívanie a zdieľanie.

Creative Commons ponúka škálu rôznych licenčných schém, ktoré držiteľom autorských práv umožňujú niektoré práva ponúknuť na užívanie diela verejnosti, zatiaľ čo im iné práva ostávajú. Cieľom je autorovi zjednodušiť výber vyhovujúcej licencie, teda eliminovať obmedzenia, ktoré kladú autorské zákony na zdieľanie informácií.

Na webových stránkach Creative Commons si držiteľ autorských práv môže vybrať z rôznych voľných licencií, ktoré potom môže použiť pri zverejnení svojho diela na webe. Creative Commons poskytujú aj RDF/XML metadáta, ktoré popisujú licenciu a dielo tak, aby bolo jednoduché automaticky spracovať a dohľadať takto licencované diela.

Organizácia

Organizáciu Creative Commons založil v roku 2001 Lawrence Lessig (dnes jej predseda) s myšlienkou podporiť ciele svojej žaloby u Najvyššieho súdu USA (Eldred v. Ashcroft). Prvá sada licencií Creative Commons bola zverejnená 16. decembra 2002. Na veľtrhu Prix Ars Electronica 2004 bolo projektu udelené ocenenie Golden Nica Award v kategórii „Net Vision“.

Licencie

Licencie Creative Commons vznikajú kombináciou niekoľkých základných vlastností, ktoré popisujú, aké práva si chce držiteľ autorských práv podržať a akých sa chce vzdať. Existujú štyri základné aspekty licencie:[1][2]

 • Cc-by new white.svg Attributtion (skratka BY) – uveďte pôvod / autora: Umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela za podmienky uvedenia autora.
 • Cc-nc white.svg Noncommercial (skratka NC) – nekomerčné použitie: Umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela len pre nekomerčné účely.
 • Cc-nd white.svg No Derivative Works (skratka ND) – bez odvodeného obsahu: Umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo len v pôvodnej podobe, neumožňuje vytvárať odvodené diela.
 • Cc-sa white.svg Share Alike (skratka SA) – rovnaké šírenie: Umožňuje ostatným rozširovať odvodené diela len za podmienky použitia identickej licencie pre odvodené diela.

Kombináciou týchto podmienok môže teoreticky vzniknúť šestnásť možných variantov, z nich je však päť nezmyselných (štyri z nich kombinujú klauzuly ND a SA, ktoré sa navzájom vylučujú, piata nepoužívaná kombinácia je zverejnenie ako voľné dielo). V poslednej dobe už licencie bez klauzuly BY nie sú na webových stránkach CC implicitne ponúknuté.

Licencie sa obvykle nepoužívajú pre softvér, len pre „klasické“ autorské diela (fotografie, video, zvuk a pod.). Žiadna z licencií Creative Commons nebola certifikovaná organizáciou Open Source Initiative. Tvorcovia Linuxovej distribúcie Debian sa domnievajú, že tieto licencie nespĺňajú požiadavky projektu na slobodný softvér. Nadácia Free Software Foundation licencie odporúča len pre iné účely než softvér a dokumentácia k softvéru.

Pôvodné licencie Creative Commons boli vytvorené na základe právneho modelu platného v USA, takže nemusia byť presne zlučiteľné s právnym systémom iných štátov. Použitie amerického modelu bez ohľadu na miestne úpravy môže spôsobiť, že je licencia neplatná či nevynútiteľná. Riešením tohto problému sa zaoberá projekt iCommons (International Commons – medzinárodný Commons), ktorý hodlá doladiť formulácie jednotlivých licencií podla špecifík konkrétnych krajín. V súčasnej dobe (november 2006) sa projektu zúčastňujú zástupcovia 49 krajín, pre 34 krajín už existujú lokalizované verzie licencií.

Public domain

Navyše k uvedenému systému licencií vznikla tiež licencia CC0, umožňujúca autorovi uvoľniť dielo pre voľné použitie bez akýchkoľvek podmienok (do maximálnej miery, do ktorej to zákony v tom ktorom právnom systéme umožňujú). Ide teda o licenčnú obdobu voľných diel, resp. tzv. public domain. Creative Commons tiež ponúka označenie Public Domain Mark, umožňujúce jednoznačne označiť voľné dielo, ktoré (už) nie je chránené autorským právom.

 • CC0 button.svg No Rights Reserved (skratka CC0)[3] – žiadne autorské práva, tzv. vzdanie sa práv. V prípade slovenského autorského zákona ide o udelenie najširšej možnej licencie v prospech používateľov.[2]
 • Public Domain Mark button.svg Public Domain Mark, No Known Copyright[4] – označenie autorskoprávne voľných diel, t.j. už nechráneného materiálu.[2]

Slovenský preklad

Richard Bednárik v roku 2014 avizoval preklad licencií CC4 do slovenského jazyka a to preto, že podľa jeho názoru vyhovujú slovenskému právnemu poriadku. Možnosť ich používania súvisela s odstránením povinnej písomnej formy licenčných zmlúv v roku 2013 zo slovenského autorského zákona. Novelizácia zaviedla tzv. verejné licencie vtedy v § 49a, ktorý vymedzuje základné hranice ich používania vo forme nevýhradnej a bezodplatnej licencie.[5] V súčasnej verzii (2021) je verejná licencia § 76 definovaná nasledovne:

 • (1) Autor môže ponúknuť udelenie licencie aj právnym úkonom smerujúcim voči neurčitým osobám. Konanie, z ktorého možno vyvodiť súhlas s podmienkami licencie, je prijatím takejto ponuky.
 • (2) Autor môže udeliť nadobúdateľovi licenciu podľa odseku 1 výslovne aj na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy podľa odseku 1 známy.
 • (3) Licenciu podľa odseku 1 možno udeliť len ako nevýhradnú a bezodplatnú a nemožno ju vypovedať.
 • (4) Ustanovenia § 19 ods. 1 a 4 a § 65 až 69 sa na licenciu udelenú podľa odseku 1 použijú primerane.[6]

Ústredná knižnica SAV v roku 2019[7] vysvetľovala, že verejné licencie sú v súlade s autorským právom a nie je to alternatívny systém a stále ide o tradičné ponímanie autorského práva aj preto, že aj u nás je termín copyright © známy. Znamená to, že aj v prípade verejnej licencie si držiteľ licencie (autor) ponecháva všetky práva vo vzťahu k dielu. Knižnica vysvetľovala a nabádala k používaniu CC avšak neuvádzala preklad licencií do slovenčiny. Ako vedúcich projektu (prekladu licencií do slovenčiny) uvádza CCSlovakia[8]: Zuzanu Adamovú a Richarda Bednárikaavšak slovenský preklad na rozdiel od českého[9] na oficiálnych stránkach CC nie je a autori odporúčajú používať medzinárodnú verziu.[8][10]

Niektoré projekty používajúce CC licencie

Globálne

Na Slovensku

Referencie

 1. About The Licenses - Creative Commons . creativecommons.org, . Dostupné online. (po anglicky)
 2. a b c Ústredná knižnica SAV : Verejné licencie / Creative Commons . Bratislava: Slovenská akadémia vied, . Dostupné online.
 3. CC0 . creativecommons.org, . Dostupné online.
 4. Public Domain Mark . creativecommons.org, . Dostupné online.
 5. BEDNÁRIK, Richard. Creative Commons 4.0 a možnosti ich využitia . Časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice, . Dostupné online.
 6. Zákon č. 185/2015 Z. z. : Autorský zákon : § 76 Verejná licencia . Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2015-07-01, . Dostupné online.
 7. DOKTOROVÁ,, Andrea. Verejné licencie Creative Commons . Ústredná knižnica SAV, . Dostupné online.
 8. a b Slovakia - Creative Commons . wiki.creativecommons.org, . Dostupné online.
 9. Creative Commons — Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní — CC BY-NC-SA 4.0 online. creativecommons.org, cit. 2021-10-07. Dostupné online.
 10. Dokumenty | PROMOSPRAVY.sk online. www.promospravy.sk, cit. 2021-10-07. Dostupné online.
 11. Wikimedia Foundation – Terms of Use online. Cit. 2010-04-15. Dostupné online.
 12. Wikipedia + CC BY-SA = Free Culture Win! online. Cit. 2010-04-15. Dostupné online.
 13. Autorské práva a licencia online. openstreetmap.org, cit. 2021-10-07. Dostupné online.
 14. Open Database License/Implementation Plan online. wiki.openstreetmap.org, cit. 2021-10-07. Dostupné online.
 15. Flickr: Creative Commons online. Cit. 2021-10-07. Dostupné online.
 16. YouTube pomocník : Creative Commons online. Google, cit. 2021-10-07. Dostupné online.
 17. How to find Creative Commons Material using YouTube online. smartcopying.edu.au, cit. 2021-10-07. Dostupné online.
 18. Podmienky pre využívanie a ďalšie zverejňovanie štatistických informácii ŠÚ SR online. Bratislava: Štatistický úrad SR, rev. 2020-10-26, cit. 2021-10-07. Dostupné online.
 19. Datasets online. data.gov.sk, cit. 2021-10-07. Dostupné online.
 20. Encyclopaedia Beliana : Podmienky použitia online. Bratislava: Slovenská akadémia vied, cit. 2020-11-22. Dostupné online.
 21. Zlatý fond SME : Autorské práva online. Bratislava: Petit Press, cit. 2021-10-07. Dostupné online.
 22. Muzika legálne - licencie Creative Commons online. MuzikaLegalne.sk, cit. 2017-03-12. Dostupné online.

Pozri ajupraviť | upraviť zdroj

Iné projektyupraviť | upraviť zdroj

Externé odkazyupraviť | upraviť zdroj

Zdrojupraviť | upraviť zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Creative Commons na českej Wikipédii.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Creative Commons

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk