Botanika - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Botanika
Biodiverzita

Botanika (zriedkavo: fytológia, zastarano: rastlinopis;gr. botané = rastlina) je odbor z biologického vedného systému, ktorý študuje život rastlinných organizmov. Je to systematická veda. Kladie dôraz na odlišnosti a zvláštnosti organizmov. Zatrieďuje sa do teonomických jednotiek. Príslušník odborník sa volá botanik (resp. fytológ, zastarano rastlinopisec).

Delí sa na viacero disciplín:

  • algológia – študuje sinice a riasy
  • anatómia – veda o vnútornej stavbe tela organizmu.
  • cytológia – skúma bunky, prípadne jednotlivé bunkové organely.
  • dendrológia – študuje stromy a iné dreviny.
  • fyziológia rastlín – skúma životné procesy prebiehajúce v tele rastlín.
  • histológia – skúma stavbu a funkciu pletív
  • morfológia – skúma vonkajšiu stavbu a tvar tela organizmov a jeho jednotlivé časti.
  • organológia – skúma vnútornú stavbu organizmov a ich funkciu.
  • taxonómia (systematika) – zaoberá sa triedením organizmov do kategórií (taxónov) na základe ich fylogenetickej príbuznosti.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Botanika

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk