Biografia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Biografia
Disambig.svg O stručnom opise vlastného akademického a profesionálneho života, obvykle slúžiacom ako príloha k žiadosti (curriculum vitae, resumé) pozri curriculum vitae.

Biografia (starogr. βίο- bio- < starogr. βίος bios – „život“ + γράφω grafó – „píšem, kreslím, znázorňujem, maľujem“[1][2]) alebo životopis je literárny žáner založený na opise (osobného, akademického, profesionálneho) života nejakej osoby, spravidla politicky, vojensky, vedecky, umelecky či inak významnej osobnosti. Podrobnou opisnou formou zachytáva všetko, čo sa týka života osobnosti, napr. detstvo, rodinné prostredie, priebeh profesionálnej prípravy, významní učitelia, osobnosti alebo i vplyvy v kultúrnom prostredí, sebareflexie tvorby, ohlasy, spomienky iných, ocenenia ap. K tomu sú prikladané aj fotografie, recenzie, kritiky, listová korešpondencia, resp. aj iné materiály.[chýba zdroj

Biografia sa odlišne chápe v beletrii, biografistikehistoriografii (pozri historická biografia).[chýba zdroj

Autor, spisovateľ životopisov sa označuje ako životopisec[3] alebo (zriedkavo) knižne biograf.[4][5]

Referencie

  1. Králik, Ľubor (2015), „bio-“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 71, ISBN 978-80-224-1493-7 ; Králik, Ľubor (2015), „graf“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 183, ISBN 978-80-224-1493-7 
  2. Rejzek, Jiří (2001), „biograf“, Český etymologický slovník (1. vyd.), Vozice: Leda, str. 79, ISBN 80-85927-85-3 ; Rejzek, Jiří (2001), „bio-“, Český etymologický slovník (1. vyd.), Vozice: Leda, str. 79, ISBN 80-85927-85-3 ; Rejzek, Jiří (2001), „graf“, Český etymologický slovník (1. vyd.), Vozice: Leda, str. 187, ISBN 80-85927-85-3 
  3. Peciar, Štefan, ed. (1959), „biograf“, Slovník slovenského jazyka, I. A – K (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo SAV, str. 95 
  4. Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2006), „biograf“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1172-1 
  5. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „biograf“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6 
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Biografia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk