Aura (pole) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Aura (pole)

Aura je v alternatívnej medicíne a mystike ťažko postrehnuteľná fosforencencia obklopujúca každý predmet a jav. Podľa niektorých názorov je identická s biopoľom (bioradiáciou). Vo vedeckých kruhoch sa existencia aury považuje za pochybnú.

Auru možno údajne vnímať zrakom, sluchom, čuchom, chuťou i hmatom alebo citom. Vo fyzikálnom zmysle je aura údajne emanačnou energiou hmoty, ktorá väčšinou nemá dosť energie, aby sa stala vnímateľným žiarením. Niekedy je to fosforescencia, inokedy elektromagnetické siločiary. Fosforeskovanie možno deliť na hrubé a jemné. Z hrubého vidno to, ktoré sprevádza tlenie látok, zatiaľ čo subtílne sa spravidla zachytáva iba citom.

Aura je viditeľná ľudská (alebo aj zvieracia) duša. Biopole je energetické pole, ktoré je vlastné všetkým živým organizmom, je nazývané aj pránou, alebo čchi. Kým biopole u človeka kopíruje tvar ľudskej postavy (prečnieva o 2-10 cm, niekedy u športovcov môže aj viac), aura je vajcovitého tvaru a po smrti nadobúda tvar gule.

Subtílne fosforeskovanie prechádza do elektromagnetických siločiar, ktoré pôsobia energeticky. Ako také vytvára pole, ktorého dejová automatika vytvára subtílne prostredie, ktoré pozná okultizmus pod výrazom aurické vajce. Toto vajce je prostredie, v ktorom dochádza k afinite substancií, čo vyvoláva dojem vytvárajúceho sa veľmi jemného fluida, obklopujúceho živé organizmy. Toto je pravá aura, ktorej povaha je na základnej báze elektromagnetická, zatiaľčo na báze periférnej prostredím dejov, ktoré pôsobia na zmysly živých tvorov ako jemné, takmer astrálne telo.

Auru ľudia zobrazovali už pred tisícročiami v podobe svätožiare. Vedci tvrdia, že svätožiara, ktorú majú svätci na starých obrazoch, nie je nič iné ako aura. Homér popisuje auru ako „hmlovinu prameniacu z božskej podstaty a symbolizujúcu moc“. Hindovia nazývali túto životnú energiu pranou, v Polynézii ju označovali ako mana.

Farby aury

  • červená - vodcovský talent, priebojnosť, silné ego, ale aj nervozita a sebaláska
  • oranžová - harmónia, ľahká spolupráca, starostlivosť, praktickosť, ale aj lenivosť či lajdáckosť
  • ružová - finančný a hmotný úspech, rozhodnosť
  • žltá - tvorivosť, vynikajúci úsudok, spoločenskosť, ale aj tendencia klamať
  • zelená - mierumilovnosť, prirodzená schopnosť liečiť, ale i tvrdohlavosť a nepoddajnosť
  • modrá - pozitívne naladenie, úprimnosť, čestnosť, ale aj ťažkosti v dokončovaní úloh
  • indigová - zodpovednosť za ostatných, sklony k humanite, ale tiež neschopnosť povedať „nie“
  • fialová - duchovný a intelektuálny pokrok, ale i vytváranie dojmu nadradenosti
  • zlatá (najsilnejšia farba) - schopnosť tvrdo pracovať a uskutočniť takmer všetko, pokoj, osobné čaro
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Aura (pole)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk