Anergia (termodynamika) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Anergia (termodynamika)
Vzťah anergie a exergie v T-s diagrame.

Anergia alebo nepoužiteľná energia je časť tepla, alebo energie, ktorú nemožno využiť pri danom stave okolia v procese premeny energie na prácu. Označuje sa B alebo b s indexom podľa formy energie.[1]

Súčet anergie a exergie predstavuje vnútornú energiu systému, alebo celkové privádzané teplo.

Anergia tepla

Anergia tepla sa označuje BQ a vypočíta sa zo vzťahu:

kde:

  • BQ - anergia tepla (J)
  • Q - celkové privádzané teplo (J)
  • T - teplota zdroja tepla (K)
  • To - teplota okolia (K)

Anergia energie prúdu

Anergia energie prúdu sa označuje bh a vypočíta sa zo vzťahu:

kde:

  • bh - merná anergia energie prúdu (J.kg-1)
  • ho - merná entalpia prúdu pri stave okolia (J.kg-1)
  • To - teplota okolia (K)
  • s - merná entropia vstupného prúdu (J.kg-1.K-1)
  • so - merná entropia prúdu pri stave okolia (J.kg-1.K-1)

Referencie

  1. ANTAL, Štefan. Termodynamika. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1992. 317 s.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Anergia (termodynamika)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk