Absorpcia (chémia) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Absorpcia (chémia)

Absorpcia v chémii je proces rozpúšťania či pohlcovania plynnej látky v kvapaline alebo pevnej látke, tzv. absorbente. Na rozdiel od adsorpcie, kde je účinný len povrch adsorbentu, je charakteristická tým, že sa rozpúšťaný plyn rozptýli rovnomerne v celom objeme absorbentu. Absorpcia môže byť vratná alebo nevratná:

  • vratná je vtedy, ak je plyn v absorbente viazaný len slabými fyzikálnymi väzbami a nedochádza k chemickej reakcií s absorbentom
  • nevratná je vtedy, ak dôjde k chemickej reakcii s absorbentom – napr. CO2 + Ca (OH)2 → CaCO3 + H2O

Chemická absorpcia je exotermická reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje energia v podobe tepla. Fyzikálna absorpcia sa riadi Henryho zákonom; prebieha do stavu nasýtenia, teda rovnovážneho stavu, kedy absorbent už nie je schopný prijať viac plynu. Množstvo absorbovaného plynu (teda vlastne rozpustnosť) v danom absorbente závisí od viacerých fyzikálnych faktorov (tlak, koncentrácia, teplota). Rôzna rozpustnosť plynov sa využíva na ich delenie v absorbéroch, niekedy je však zmes plynu a absorbentu žiadúca (napr. sódovka, teda zmes CO2 a H2O).

Zdroj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Absorpcia (chémia)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk