Častica (fyzika) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Častica (fyzika)

Častica vo fyzike je v širšom zmysle teleso, ktoré je v pomere k uvažovanej sústave malé, a ktorého vnútorná štruktúra nie je dôležitá, len jeho správanie ako celku voči ostatným časticiam alebo vonkajším vplyvom. Ide tu teda o relatívny pojem. V tomto zmysle sú napríklad aj zrnká piesku časticami pri pokusoch s pieskom.

V užšom zmysle (nazývaná potom aj hmotná častica alebo častica hmoty) to je označenie pre:

  • látkové častice, čiže fyzikálne objekty malých rozmerov, tvoriace látku. Napríklad molekuly, atómy, ióny, atómové jadrá, protóny a elementárne častice látky (kvarky, leptóny). Sú charakterizované napríklad hmotnosťou, elektrickým nábojom, rozmerom, tvarom, zložením, vzájomným pôsobením (interakciou) a pri kvantovom opise aj kvantovými číslami.
  • častice poľa, čiže elementárne častice priradené v kvantovej teórii poliam (kvantá týchto polí), čiže vlastne kalibračné bozóny (fotóny, gravitóny, bozóny Z a W, gluóny)

Niekedy sa pojem častica používa ako skratka pre elementárnu časticu (čiže jednotlivé kvarky, leptóny a kalibračné bozóny).

V klasickej mechanike sa ako častica označuje (aj len) hmotný bod.

Pozri aj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Častica (fyzika)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk