Úmrtnosť - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Úmrtnosť

Úmrtnosť alebo mortalita je v demografii a lekárstve štatistika úmrtí. V ekológii je to štatistika hynutia jedincov v populácii.

Definície

Úmrtnosť a súvisiaci priemerný vek je možné merať viacerými spôsobmi. Nasledovné demografické ukazovatele úmrtnosti sa používajú najčastejšie:

 • Hrubá miera úmrtnosti je jednoduchý podiel počtu úmrtí a veľkosti populácie.
 • Miera úmrtnosti podľa príčiny smrti sa používa v medicíne na vyjadrenie pravdepodobnosti, že pacient podľahne určitej chorobe.
 • Stredná dĺžka života pri narodení je odhad veku, ktorého sa v priemere dožije novorodenec.
 • Pravdepodobná dĺžka života je vek, ktorého sa dožije práve polovica narodených.
 • Prirodzený prírastok je rozdiel miery pôrodnosti a úmrtnosti v krajine.
 • Detská úmrtnosť (pozri nižšie).

Detská úmrtnosť

Detská úmrtnosť sa počíta pre deti do štvrtého roku života. Úmrtnosť sa počíta aj pre nasledovné kratšie obdobia:

Obdobie Názov
od 1 do 4 rokov detská úmrtnosť
do 1 roka dojčenská úmrtnosť
od 28 dní do 1 roka ponovorodenecká úmrtnosť
do 28 dní novorodenecká úmrtnosť
od 7 do 28 dní neskorá novorodenecká úmrtnosť
do 7 dní skorá novorodenecká úmrtnosť
do 3 dní popôrodná úmrtnosť
do 1 dňa úmrtnosť prvého dňa

Výpočet

 • Hrubá miera úmrtnosti ( = počet úmrtí za jeden rok; P = počet obyvateľov):
 • Miera úmrtnosti podľa veku alebo vekovo špecifická miera úmrtnosti (kde x = vek, pre ktorý sa štatistika počíta):
 • Nadúmrtnosť mužov charakterizuje odlišnosť úmrtnosti mužov a žien:
 • Detská úmrtnosť ( je jedno z období, za ktoré sa počíta úmrtnosť detí, najčastejšie je to dojčenská úmrtnosť; je počet živonarodených detí v danom roku):
 • Perinatálna úmrtnosť zahŕňa okrem detskej úmrtnosti aj mŕtvonarodené deti:
 • Miera úmrtnosti podľa príčiny smrti:

Faktory ovplyvňujúce úmrtnosť

 • miera kriminality (JAR: viac ako 1/3 mladších ako 50 rokov zomrie[chýba zdroj)
 • životná úroveň
 • miera chorobnosti
 • vierovyznanie
 • pohlavie (vo väčšine krajín ženy žijú dlhšie)
 • nehodovosť (južné krajiny Európy)
 • samovraždy (vyspelé krajiny)
 • vojny
 • typ režimu
 • vlastníctvo zbraní (legislatíva v USA)

Slovensko

Na Slovensku je stále najčastejšou príčinou smrti choroba, predovšetkým ochorenia obehovej sústavy a zhubné nádory. Celkom 95% úmrtí spadá len do piatich kapitol MKCH-10: nádory, choroby obehovej sústavy, choroby dýchacej sústavy, choroby tráviacej sústavy, externé traumy.[1]

Svet

Pozri aj

Externé odkazy

 • VAŇO, Boris, Danuša Jurčová, Ján Mészáros Základy demografie. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2003. ISBN 80-968927-3-8.

Referencie

 1. VAŇO, Boris, Danuša Jurčová, Ján Mészáros Základy demografie. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2003. ISBN 80-968927-3-8. S. s. 56.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Úmrtnosť

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk