Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: ENCYKLOPEDIA.SK >

Ústredná knižnica SAV

Detail knižnice:
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
814 67 Bratislava
587001
02/52921733
02/52921733
andrea.doktorova@savba.sk
www.uk.sav.sk
univerzálna vedecká knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ