Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: ENCYKLOPEDIA.SK >

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Detail knižnice:
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Hlavná 99
081 89 Prešov
164682
051/7724175
051/7724960
kniznica@svkpo.sk
www.svkpo.sk
univerzálna vedecká knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ