Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: ENCYKLOPEDIA.SK >

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Detail knižnice:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Hlavná 10
042 30 Košice
164674
055/6222780
055/6222331
svkk@svkk.sk
www.svkk.sk
univerzálna vedecká knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ