Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: ENCYKLOPEDIA.SK >

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Detail knižnice:
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica
35987006
048/4155067
048/4124096
svkbb@svkbb.eu
www.svkbb.eu
univerzálna vedecká knižnica

Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ