Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: ENCYKLOPEDIA.SK

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Hlavná 99
081 89 PrešovFilter lokality: Prešov
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Levočská 1
080 99 PrešovFilter lokality: Prešov
Kolegiálna knižnica
Hlavná 137
PrešovFilter lokality: Prešov
Technciká knižncia pri Stavoprojekte, a.s.
Duchnovičovo nám. 1
081 48 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Duklianska ul 16
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Duklianska 2
080 76 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Ul. Matice slovenskej 11
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Poštová 23
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Októbrova 32
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Prostějovská 36
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Šrobárova 20
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Dilongova 13
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Prostějovská 38
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Bajkalská 29
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Ul. Čs. armády 22
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Mukačevská 1
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
ul. Bernolákova 21
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Mirka Nešporu 2
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Lesnícka 1
080 05 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Zimná 1
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Hrabkov č. 159
082 33 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Kúpeľná 2
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Važecká 11
080 05 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Sibírska 42
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
ul. Matice slovenskej 13
080 05 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Májové námestie 1
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Ul. Ďumbierska 4
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Ul. 17. novembra 15
080 45 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Okružná 63
082 12 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Šmeralova 25
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Sládkovičova 4
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Odborárska 30
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Kmeťovo stromoradie 1
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Smetanova 2
080 05 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Sládkovičova 36
080 24 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Pod Kalváriou 36
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Sidlisko Duklianskych hrdinov 3
081 34 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Košická 20
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Dilongova 13
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Duklianska 1
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská internetová knižnica
Konštantínova 2
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Volgogradská 1
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Kollárova 10
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Plzenská 1
080 47 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Masarykova 24
081 79 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Volgogradská 3
080 74 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Konštantínova 2
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Plzenská 10
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Námestie legionárov 3
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Vodárenska 3
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Knižnica Šarišskej galérie v Prešove
Hlavná 51
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Knižnica Krajského múzea v Prešove
Hlavná 86
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Knižnica ŠZÚ
ŠZÚ, Hollého 5
080 05 PrešovFilter lokality: Prešov
Lekárska knižnica
NsP, Hollého 14
081 81 PrešovFilter lokality: Prešov
Knižnica pri Psychiatrickej nemocnici
Sládkovičova 25
081 63 PrešovFilter lokality: Prešov
Knižnica
VÚ 1172, Vranovská 62
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 5201/1
PrešovFilter lokality: Prešov
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 6158
PrešovFilter lokality: Prešov
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 6335, Vranovská 68
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Masarykova 11175/20C
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Volgogradská 13
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Levočská 9
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica pri gymnáziu bl. P.P. Gojdiča
ul. M. Benku č. 7/A/11662
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica pri Gymnáziu sv. Moniky
Tarasa Ševčenka 1
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
Ul. 17. novembra 1
081 85 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica ELBA
Smetanova 2
080 05 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica
Mudroňova 20
081 93 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica pri Evanjelickej spojenej škole
Námestie legionárov 3
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Akademická knižnica Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
Dilongova 13
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica pri Strednej odbornej škole technickej
Volgogradská 1
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nám. 1
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Knižnica SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove
Masarykova 20
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica pri Súkromnej hotelovej akadémii
Volgogradská 8
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Školská knižnica EX LIBRIS
Bernolákova 21
080 01 PrešovFilter lokality: Prešov
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ