Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: ENCYKLOPEDIA.SK

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Hlavná 10
042 30 KošiceFilter lokality: Košice
Univerzitná knižnica Technickej univerzity
Letná 9
043 83 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Teologického inštitútu
Hlavná 91
042 03 KošiceFilter lokality: Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Moyzesova 9
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Vedeckoinformačné oddelenie Vojenskej akadémie gen.M.R.Štefánika
Rampová 7
041 21 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 KošiceFilter lokality: Košice
Verejná knižnica Jána Bocatia
Hlavná 48
042 61 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Slovenského technického múzea
Hlavná 88
043 82 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 2
043 59 KošiceFilter lokality: Košice
Ústavná knižnica - ZIS Parazitologického ústavu SAV
Hlinkova 3
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica pri Neurobiologickom ústave SAV
Šoltésovej 4
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica pri Ústave experimetnálnej fyziky SAV
Watsonova 47
043 53 KošiceFilter lokality: Košice
ZIS VTEI Ústavu materiálového výskumu SAV a Ústavu geotechniky SAV
Watsonova 47
043 53 KošiceFilter lokality: Košice
Technická knižnica Inž. stavieb Košice
Priemyselná 7
042 45 KošiceFilter lokality: Košice
Základné informačné stredisko VTI pri VÚVM
Hlinkova 1/A
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Ústav vedeckých informácií a knižnica
Komenského 73
041 81 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Trieda SNP 1
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Vojenská 13
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Inžinierska č. 24
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Kežmarská 28
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Čordáková 50
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Bernolákova 26
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Trebišovská 10
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Kežmarská 30
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Janigova 1
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Slobody 1
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Drábova 3
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Lechkého 1
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Petzvalova 4
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Podjavorinskej 1
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Poľov
040 15 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Považská 12
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Bernolákova 18
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Moyzesova 9
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Jantárová 6
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Jenisejská 22
040 12 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Gemerská 2
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Dneperská č. 1
040 12 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Staničná 13
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Galaktická č. 9
040 12 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Požiarnická č. 3
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Družicová 4
040 12 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica pri Základnej škole Užhorodská 39
Užhorodská 39
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Bukovecká ul. 17
040 12 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Irkutská 1
040 12 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Hroncova 13
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Žiacka knižnica
Park Angelinum č. 8
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Učiteľská knižnica
Park Angelinum č. 8
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Želiarska 4
040 13 KošiceFilter lokality: Košice
Učiteľská knižnica
Škultétyho 10
040 00 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Polianska 1
041 01 KošiceFilter lokality: Košice
Učiteľská knižnica
Juhoslovanská 2
040 13 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Nám. L. Novomeského 2
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Učiteľská knižnica
Tomášikova 31
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Učiteľská knižnica
Masarykova 19
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Hroncova 23
041 01 KošiceFilter lokality: Košice
Učiteľská knižnica
L. Novomeského 4
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Rovníková 11
040 12 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Odborárska ul. č. 2
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica pri Obchodnej akadémii
Watsonova 61
041 38 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Šrobárova 1
042 23 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Textilná 1
040 12 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Kuzmányho 6
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Grešákova 1
042 13 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Lermontovova 1
041 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica SPŠD
Hlavná 13
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Trieda SNP 104
041 52 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Učňovská 5
040 15 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Moyzesova 17
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Kukučínova 40
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Južná trieda 48
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Mäsiarska 25
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Nám. Mladých poľnohospodárov 3
040 17 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Ostrovského 1
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Komenského 44
042 22 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Poštová 9
042 52 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Polárna 1
040 12 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Dneperská č. 1
040 12 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Komenského 2
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Moldavská cesta 2
041 99 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Bocatiova 1
041 53 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Gemerská 1
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Kukučínova 23
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Palackého 14
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Zbrojničná 3
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica pri Škole úžitkového výtvarníctva
Jakobyho 15
040 84 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Opatovská 7
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Škultétyho 10
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Strojárenská č. 3
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Timonova č. 2
042 03 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Nám. L. Novomeského 4,P.O.BOX D-44
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Trieda SNP 104
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Trebišovská 12
040 11 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Východoslovenského múzea v Košiciach
Hviezdoslavova 38
041 36 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Východoslovenskej galérie
Hlavná 27
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Ústavná knižnica (špeciálna lekárska)
ŠZÚ, Ipeľská 1
042 20 KošiceFilter lokality: Košice
Lekárska knižnica
Detská nemocnica, Moyzesova 9
041 88 KošiceFilter lokality: Košice
Oddelenie vedy, výskumu a lekárskej knižnice
Rastislavova 43
041 90 KošiceFilter lokality: Košice
Vojenská osvetová knižnica VLA gen. M. R. Štefánika
Rampová 7
041 21 KošiceFilter lokality: Košice
Vedecká knižnica VLTaSÚ
Rampová 7
041 21 KošiceFilter lokality: Košice
Vedecká knižnica VVÚ
PS PPS 311, Baštová 6
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 4460
KošiceFilter lokality: Košice
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 5854
KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Charkovská 1
040 22 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Starozagorská 8
040 23 KošiceFilter lokality: Košice
Akademická knižnica Vysokej školy bezpečnostného manažérstva
Štafániková 32
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica pri SOŠ pôšt a telekomunikácií
Palackého 14
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Kukučínova 23
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Exnárova 10
040 22 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Centra spirituality Východ - Západ Michala Lacka
Komenského 14
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Spoločenskovedného ústavu SAV
Karpatská 5
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Knižnica Ústavu geotechniky SAV
Watsonova 45
043 53 KošiceFilter lokality: Košice
ZTS VVÚ Košice a. s.- technická knižnica
Južná trieda 95; B-44
041 24 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica
Južná trieda 48
040 01 KošiceFilter lokality: Košice
Školská knižnica pri SZŠ Dneperská 1
Dneperská 1
040 12 KošiceFilter lokality: Košice
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ