Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: ENCYKLOPEDIA.SK >

Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
841 17 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9
975 58 Banská BystricaFilter lokality: Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Hlavná 10
042 30 KošiceFilter lokality: Košice
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Hlavná 99
081 89 PrešovFilter lokality: Prešov
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
814 67 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ