A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovautogónia znamená teória o vzniku života chemickou evolúciou, evolučná abiogenéza
oktogón znamená osemuholník
oktogonálny znamená osemuhlý
ortogonalita znamená pravouhlosť, kolmosť
ortogonálny znamená pravouhlý, kolmý
teratogónia znamená náuka o znetvorených živých organizmoch