A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovmultiplicita znamená početnosť, mnohonásobnosť
multiplikácia znamená násobenie; množenie, rozmnoženie
multiplikát znamená jeden z niekoľkých exemplárov toho istého predmetu v zbierke
multiplikátor znamená zariadenie zvyšujúce účinnosť iného zariadenia alebo stroja