A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovaccelerando znamená hudobný výraz pre postupne zrýchlovať, stále rýchlejšie
ad ignorantiam znamená k nevedomosti; využívajúci neznalosť a nevedomosť súpera
agranulocytóza znamená nedostatok bielych krviniek v kostnej dreni a krvi
akránia znamená vrodené nevyvinutie lebečnej kosti
alogénna transfúzia znamená transfúzia krvi pochádzajúcej od darcu
amarantit znamená vodnatý síran železa, nerast červenej farby
antiperspirant znamená prípravok zabraňujúci poteniu
appearancia znamená vonkajší vzhľad, výraz, image
aranžér znamená úpravca výkladu alebo výstavy; upravovateľ napr. hudby; usporiadateľ, organizátor podujatí
aranžmán znamená úprava, usporiadanie niečoho, napr. skladby
aranžovať znamená usporadúvať, organizovať, upravovať
arteranol znamená hormón produkovaný dreňou nadobličiek
ašpirant znamená uchádzač, čakateľ; kto sa pripravuje na vedeckú prácu
ašpirantúra znamená postgraduálna forma štúdia s cieľom získať hodnosť kandidáta vied
autotransfúzia znamená prevádzanie krvi z miest, kde organizmus môže istý čas tepnovú krv postrádať, do miest, ktorých bezkrvnosť vedie k rýchlej smrti; vrátenie vlastnej krvi pacienta, vyliatej do telových dutín pri chirurgickom zákroku, späť do obehu; vrátenie skôr odobranej krvi pacientovi; chirurgické prenesenie tkaniva z jedného miesta na iné miesto toho istého pacienta
barrandien znamená oblasť paleozoika v stredných Čechách, pomenovaná podľa francúzskeho geológa J. Barranda
ran znamená bórovodík, zlúčenina bóru a vodíka
branding znamená vypaľovanie do kože
brandy znamená vínovica, destilát z vína
brandža znamená odbor, odvetvie, oblasť podnikania alebo práce
branzol znamená podošva
bumerang znamená drevená lovecká zbraň austrálskych domorodcov, ktorá sa pri nezasiahnutí cieľa vráti na miesto vyhodenia; to, čo poškodí pôvodcu
bunkový transport znamená prenos látok v bunke cez jej membrány
buran znamená prudká víchrica na stepi
buzerant znamená slangový výraz pre homosexuála alebo pre človeka, ktorý otravuje, zabŕda, obťažuje, sekíruje
čatrang znamená druh šachovej hry v Perzii pochádzajúci z čaturangy
čaturanga znamená najstarší druh šachu pochádzajúci z Indie
celebrant znamená kňaz slúžiaci omšu
cherry, cherry brandy znamená čerešňový alebo višňový likér, griotka
crandallit znamená zásaditý fosforečnan hliníka a vápnika, nerast
cum grano salis znamená nie doslova, s istým obmedzením
deklarant znamená kto podáva colné hlásenie, daňové priznanie
deuteranopsia znamená farbosleposť na zelenú farbu
dezodorant znamená prostriedok na odstraňovanie nežiadúcich pachov
diboran znamená zlúčenina bóru a vodíka
doktorand znamená kandidát doktorskej hodnosti
dranžírovať znamená krájať na porcie, rozrezávať
duranzia znamená odroda slivky
ekran znamená premietacia plocha; nepriepustná geologická vrstva, clona
esperanto znamená umelý medzinárodný jazyk, ktorého autorom bol L. L. Zamenhof