A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovakupunktúra znamená čínska liečebná metóda vpichovania ihiel do určitých bodov - nervových a iných centier - ľudského tela
ignipunktúra znamená liečebná metóda vpichovaním horúcich ihiel do tela
interpunkcia znamená rozdeľovacie znamienko; delenie viet znamienkami; kladenie rozdeľovacích znamienok na členenie písanej vety
kontrapunkt znamená druh tvorby hudobnej skladby, pri ktorej majú všetky hlasy melodickú a rytmickú samostatnosť
kopunkcia znamená funkcia doplnkového uhla
lumbálna punkcia znamená vbodnutie do kanálu miechy, napichnutie kanálu chrbtice na liečebné alebo diagnostické účely
punkcia znamená prepichnutie telovej dutiny na liečebné alebo diagnostické účely, napr. na vypúšťanie tekutín z tela
punkt znamená bod, miesto, bodka, oddiel knihy, punktum
punktácia znamená predbežný návrh dohody upravený do bodov, hláv a pod.
punktum znamená bod, bodka, punkt; presne; dosť, stačilo, koniec, hotovo
punktúra znamená spôsob liečby niektorých nervových chorôb zabodávaním ihiel do určitých miest tela, akupunktúra, ignipunktúra