A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovbibliopedagogika znamená veda skúmajúca vplyv kníh a knižníc na výchovu jednotlivca a skupín ľudí
pedagogika znamená náuka o výchove a vyučovaní, metódach výučby
tyflopedagogika znamená výchova a vzdelávanie zrakovo postihnutých ľudí