A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovkomutácia znamená výmena, zámena
permutácia znamená zmena poradia v súvislom slede vecí alebo dejov; zámena poradia matematických množín
transmutácia znamená premena, premenlivosť; vo fyzike jadrová premena, prirodzená alebo umelá premena prvkov na iné prvky v rámci jadrovej reakcie; v alchýmii premena obyčajných kovov na zlato