A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovintelekt znamená rozum, schopnosť myslenia
intelektuál znamená duševný pracovník, vzdelanec
intelektualizmus znamená jednostranné zdôrazňovanie rozumového prístupu
inteligencia znamená rozumovosť, duševná vyspelosť, múdrosť; schopnosť chápať a samostatne myslieť; označenie pre duševných pracovníkov
inteligent znamená vzdelaný a rozhľadený človek; duševný pracovník