A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slov-emia, -émia znamená druhá časť zložených člov s významom krv, látky obsiahnuté v krvi
-fág znamená druhá časť zložených slov s významom ničiteľ, hubiteľ
-fikácia znamená druhá časť zložených slov s významom činnosť, utváranie
-filament znamená priemet protuberancie na slnečný kotúč
-gamia znamená druhá časť zložených slov s významom zasnúbenie, manželstvo
-genéza znamená druhá časť zložených slov s významom vznik, pôvod, zrod
-graf znamená druhá časť zložených slov s významom zapisujúci, zaznamenávajúci prístroj, zariadenie
-grafia znamená druhá časť zložených slov s významom zapisovanie, rysovanie, tlač, kreslenie
-gram znamená druhá časť zložených slov s významom merací a zapisujúci, zaznamenávací prístroj
-iatria znamená druhá časť zložených slov s významom liečenie, lekárstvo
-latria znamená druhá časť zložených slov s významom uctievanie, zbožňovanie
-lógia znamená druhá časť zložených slov s významom veda, vedný odbor
-lýza znamená druhá časť slov s významom rozklad
-malácia znamená druhá časť zložených slov s významom mäknutie
-mánia znamená druhá časť zložených slov s významom značné, chorobné zaujatie
-morfia znamená druhá časť zložených slov s významom tvar, tvarový, tvárnosť
-nómia znamená druhá časť zložených slov s významom 1. správa; 2. náuka
-patia znamená druhá časť zložených slov s významom choroba, chorobný stav, liečenie
-pédia znamená druhá časť zložených slov s významom výchova, nápravná výchova, liečba
-petra znamená druhá časť zložených slov s významom krídla
-plégia znamená druhá časť zložených slov s významom ochrnutie, mŕtvica
-ragia znamená druhá časť zložených slov s významom výron, vytekanie, krvácanie
-rea, -rrhoea znamená druhá časť zložených slov s významom vytekanie, výtok
-skopia znamená druhá časť zložených slov s významom zisťujúci, detekujúci
-téka znamená druhá časť zložených slov s významom zbierka; schránka
-terapia znamená druhá časť zložených slov s významom liečenie, liečebný postup, terapeutika
-tómia znamená druhá časť zložených slov s významom rezanie, chirurgický zákrok
-úria znamená druhá časť zložených slov s významom moč
A znamená skratka pre ampér
á znamená po kusoch, za (po x kusoch, za y korún)
A znamená skratka pre ampér; medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
a capella znamená spev bez sprievodu nástrojov; skladba interpretovaná hudobníkmi
a contrario znamená v protiklade
a dato znamená odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
á jour znamená k určitému dátumu, byť hotový s prácou, nemeškať (byť v ažurite)
á la znamená ako, podľa, na spôsob...
a limine znamená od začiatku, zásadne
a posteriori znamená zo skúseností, podľa skúsenosti
a potiori znamená poradie podľa dôležitosti


Stránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 | Hľadaj na Encyklopedia.sk