A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovabatiša znamená predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
abgébovať sa znamená špiniť sa s niekým; strácať čas zbytočným konaním
abscisa znamená vodorovná z dvoch na seba kolmých súradníc
abysál znamená dno oceána v hĺbke od 2 do 6 kilometrov
abysálny znamená žijúci vo veľkých hĺbkach morí, hlbinný
acidóza, acidosa znamená zvýšenie kyslej reakcie krvi; nadbytok obsahu kyslých látok v organizme
adresa znamená miesto dodania s menom osoby alebo organizácie; vo výpočtovej technike odkaz na pamäťové miesto alebo zdroj dát
adresár znamená zoznam mien a adries osôb, podnikov, organizácií a pod.; zoznam adries v počítačovom programe, ktoré boli použité na odkazy
adresát znamená osoba, ktorej je určená zásielka; príjemca správy, oznámenia a pod.
aerosalón znamená medzinárodná výstava lietadiel a leteckej techniky
ahinsá znamená princíp východných náboženstiev o neubližovaní živým bytostiam
ajanámša znamená prvok indickej astrológie; meniaca sa uhlová rozteč počiatkov tropického a siderického zverokruhu
aklimatizovať (sa) znamená prispôsobiť (sa) zmeneným životným podmienkam
aksamít znamená hodvábny zamat
altsaxofón znamená altový saxofón
ambasáda znamená veľvyslanectvo
ambasádor znamená veľvyslanec
angažovať sa znamená byť pri niečom veľmi horlivý, zúčastniť sa na niečom s veľkým zaujatím
anglosaský znamená vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
anons, anonsa znamená verejne publikované oznámenie, ponuka v tlači; inzerát
ansábel znamená umelecký súbor, zbor; celok, súhrn
antipasát znamená celoročne vanúci vietor smerujúci od rovníka k subtrópom
antisepsa znamená ošetrenie rany proti pôsobeniu choroboplodných zárodkov a látok; likvidácia choroboplodných mikroorganizmov chemickými prostriedkami
apage satanas znamená odstúp, satan (pokušiteľ); prenesene „nepokúšaj“
apokalypsa znamená hrozné zjavenie, podľa jednej časti biblie; koniec sveta, katastrofa
asambláž znamená dielo vytvorené spojením rôznych predmetov a materiálov, trojrozmerná verzia koláže
ásana znamená jógová poloha; dokonale prepracovaná pozícia, telesný cvik
asanácia znamená ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok; súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní; dekontaminácia
ašant znamená černoch
asasín znamená príslušník extrémnej šíitskej sekty v Sýrii a Iráne v 11. storočí
asepsa znamená ošetrenie poranenia proti vniknutiu choroboplodných látok
assai znamená v hudbe: veľmi
autosalón znamená väčšia, spravidla medzinárodná výstava automobilov
babirusa znamená neprežúvavý párnokopytník žijúci v Malajzii
bagasa znamená šťava z cukrovej trstiny, používaná pri výrobe buničiny
baissa znamená pokles cenných papierov na burze
balisáž znamená vytyčovanie, označovanie plavebnej dráhy signálnymi znakmi
barkas, barkasa znamená malé obslužné prístavné plavidlo prepravujúce tovar a osoby medzi prístavom a kotviacou loďou; plavidlo sprevádzajúce väčšiu vojnovú loď
baronesa znamená dcéra baróna
barytónsaxofón znamená barytónový saxofón