alebo nájdi dovolenku:

Knižné tituly

Navigácia: >

Rozvíjame zručnosti predškoláka

Značka: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Popis:

Publikácia – metodický materiál Rozvíjame zručnosti predškoláka s podnadpisom Metodický materiál pre učiteľky MŠ na rozvoj zrakového vnímania, grafomotorických a matematických zručností u predškolákov (podklady na kopírovanie) oboznamuje učiteľky v materských školách s kritériami školskej spôsobilosti a s požiadavkami, ktoré by malo dieťa pri nástupe do základnej školy spĺňať. Teoretická časť sa venuje kritériám nástupu dieťaťa do základnej školy: veku, telesnej, psychickej, pracovnej, sociálnej a emocionálnej spôsobilosti. Praktická časť obsahuje 100 pracovných listov, ktoré slúžia na rozvoj grafomotorických a matematických zručností a zrakového vnímania. Pracovné listy sú logicky označené: * GZ – pracovné listy na rozvoj grafomotorických zručností – zamerané na precvičenie grafomotoriky, vizuálno-motorickej koordinácie a zmyslového vnímania, * MZ – pracovné listy na rozvoj matematických zručností – zamerané na podporu rozvoja priestorovej orientácie, rozoznávania farieb a geometrických tvarov, * ZV – pracovné listy na rozvoj zrakového vnímania – zamerané na zrakovú diferenciáciu, zrakovú analýzu a syntézu a rozlišovanie reverzných figúr

Cena: 30.19 EUR s DPH

| Naspäť