alebo nájdi dovolenku:

Knižné tituly

Navigácia: >

Didaktika matematiky II.

Značka: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Popis:

Voľné pokračovanie publikácie Didaktika matematiky I. od britských autorov Anne a Len Frobisherovcov. Sprievodca učiteľa po svete matematiky a matematického premýšľania. Pomáha učiteľom využívať hľadanie riešení úloh vo svojom učení. Zámerom je, aby práve cez hľadanie riešení úloh učitelia matematiky u detí rozvíjali ich schopnosť samostatne myslieť, a súčasne aj argumentovať matematicky v skupinách. Didaktika je o skúmaní matematických problémov a o tom, ako tieto problémy zapojiť do prirodzeného procesu učenia sa žiakov. Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej tvorbe potrebu zmeny postojov žiakov k matematike a možno aj zmeny postoja k matematike u učiteľa. Vychádzajú z toho, že matematika nemá byť len o uvažovaní typu "buď - alebo". Sú presvedčení o tom, že učiteľ by mal hľadať prístup, ktorý mu vyhovuje najviac a v neposlednom rade, ktorý vyhovuje jeho žiakom.

Cena: 12.90 EUR s DPH

| Naspäť