alebo nájdi dovolenku:

Knižné tituly

Navigácia: >

Tajomstvá sveta (Pracovný zošit pre 3. ročník základných škôl-Kreatívne úlohy na rozvíjanie čítania s porozumením - Mária Nogová, Eva Ivanová

Značka: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Popis:

Tento pracovný zošit Tajomstvá sveta je určený pre žiakov 3. ročníka základných škôl. Jeho obsahom sú krátke pútavé vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia pracovať s textom. Úlohy sú formulované tak, aby u žiakov rozvíjali čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie. Sú koncipované spôsobom, ako úlohy v testovaní 5 a 9, či PISA, a teda slúžia ako predpríprava na testovanie na 2. stupni ZŠ. Prostredníctvom využívania pracovného zošita Tajomstvá sveta budú žiaci: - rozvíjať čítanie s porozumením, - vedieť jednoduchšie získavať nové vedomosti, hľadať súvislosti a využívať získané informácie v praxi, - prehlbovať pozitívny vzťah ku knihám, - prehlbovať a opakovať už nadobudnuté vedomosti, - rozširovať svoju slovnú zásobu, - zapájať logické myslenie, - pripravení na testovanie vo vyšších ročníkoch. Obsah: •Krásny sen •Barborky •Tajomná bylinka •Štyri zázračné dcéry kráľa Roka •Mimozemšťania •Kto dostane rádio •Strašidelné narodeniny •Zvieratká z papiera •Stratený brat •Deň hádaniek •Ako sa hádali mrkva s uhorkou a červenou paprikou •Fixa Pixa •Princezná Trojuholinka •Krajina ONČAPO •Kľúč k úlohám •Poznámky Edícia Tajomstvá sveta je súbor materiálov zložený z dvoch samostatných, navzájom sa doplňujúcich celkov: metodickej prípravy pre učiteľa Hravé čítanie pre 1. – 4. ročník (ďalej len „metodická príprava“) a pracovného zošita pre žiaka Tajomstvá sveta (ďalej len „pracovný zošit“). Materiály z edície sú určené pre učiteľov a žiakov prvého stupňa ZŠ (primárneho vzdelávania).

Cena: 6.71 EUR s DPH

| Naspäť