alebo nájdi dovolenku:

Knižné tituly

Navigácia: >

Portugalština (nejen) pro samouky
CDmp3 - C. M. Pinheiro Alves, M. Havlíková

Značka: Nakladatelství LEDA, s.r.o.

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Popis:

Učebnici určenou jak pro samostatné studium, tak pro výuku pod vedením učitele, tvoří 31 lekcí plus lekce úvodní se zásadami výslovnosti. Je zaměřena na evropskou portugalštinu a hlavními odlišnostmi portugalštiny brazilské se zabývá pouze ve dvou závěrečných lekcích. Každá lekce se skládá z úvodních textů, slovníčku k lekci (základního a doplňkového), mluvnického výkladu a řady cvičení s klíčem. Do učebnice je začleněna též Antologie doplňkových textů. Studující mají k dispozici portugalsko-český slovník, který obsahuje základní slovní zásobu učebnice (2 500 slov), i slovník česko-portugalský (stejného rozsahu). Orientaci v učebnici usnadňuje Mluvnický rejstřík, seznam konverzačních okruhů a odkazy na reálie Portugalska a zemí portugalského jazyka. Součástí učebnice jsou CD s MP3 nahrávkami.

Cena: 28.25 EUR s DPH

| Naspäť