alebo nájdi dovolenku:

Knižné tituly

Navigácia: >

Slovník české frazeologie a idiomatiky – Komplet (1-4 díl) - František Čermák a kolektiv

Značka: Nakladatelství LEDA, s.r.o.

Kategória: Knihy viazané | Lexikóny,encyklopédie

Popis:

1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla, jejichž výběr se už v tomto vydání opírá o korpusová data, nabízejí svým pojetím komplexní informace o dnešním úzu frazémů včetně synonymie, cizojazyčných ekvivalentů ap. První tři díly vycházejí v nových, upravených verzích, zcela nový je čtvrtý svazek, který se věnuje frazémům větným.

Cena: 108.73 EUR s DPH

| Naspäť