alebo nájdi dovolenku:

Knižné tituly

Navigácia: >

Precvičme si slovenčinu pre 6. ročník základných škôl - Renáta Somorová

Značka: IKAR, a.s.

Kategória: Paperback | Učebnice

Popis:

Pracovné zošity Precvičme si slovenčinu obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom potrebujú vedieť z pravopisu, slovnej zásoby, tvaroslovia a vetnej skladby slovenského jazyka. Ponúkajú množstvo cvičení, úloh a testov na nadobudnutie zručností žiakov a na overenie ich vedomostí zo slovenského jazyka. Správnosť odpovedí si možno skontrolovať v riešeniach na konci publikácie. Pracovné zošity sú výbornou doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka nielen pre žiakov a učiteľov slovenského jazyka, ale aj pre rodičov. Poslúžia pri práci v škole i pri domácej príprave.

Cena: 5.59 EUR s DPH

| Naspäť