alebo nájdi dovolenku:

Knižné tituly

Navigácia: >

Angličtina pre všetkých 2 - Lucie Meisnerová, Roman Baro

Značka: Hemisféry, s.r.o.

Kategória: E-Audio kniha | Náučná literatúra (nad 10 r)

Popis:

Angličtina pre všetkých 2. - obsahuje druhú časť audioučebnice angličtiny pre samoukov. Stačí počúvať pár minút denne anglické vety s prekladom a hravo zvládnete základnú komunikáciu. Audiokniha - Angličtina pre všetkých je určená pre samoukov. Každú vetu počujete najprv po anglicky, potom v slovenskom preklade a znovu v originálnom znení. Počúvaním takmer 400 minút viet zvládnete základy angličtiny potrebné pre prácu či štúdium. Príkladové vety nahovoril rodený Angličan. V celom audiokurze spolu so slovnou zásobou prejdete pravidelné a nepravidelné slovesá, osobné zámená, nepravidelné stupňovanie, vyjadrenie časových údajov či rozkazovacieho spôsobu. Nechýba samozrejme ani časovanie, a podmienkové vety. Audiokurz je určený začiatočníkom a mierne pokročilím. Audiokniha obsahuje: 1.Pomocné slovesá - minulý čas, Sloveso to be 2.Sloveso to do 3.Sloveso to have 4.Letopočty 5.Dni v týždni 6.Opytovacie zámená a príslovky 7.Pravidelné slovesá – prítomný čas, minulý čas, kladná veta 8.Spôsobové sloveso may - prítomný čas 9.Some, any, no, every 10.Slovesá - minulý čas, otázka a zápor 11.Nepravidelné slovesá write, see, go 12.Budúci čas 13.Neurčité výrazy much, many, a lot of 14.Nepravidelné slovesá buy, speak, come - minulý čas 15.Sloveso to be - prítomnosť, minulosť, budúcnosť 16.Plnovýznamové slovesá, prítomný čas priebehový 17.Rozkazovací spôsob priamy 18.Väzba there is / are 19.Časové údaje - mesiace, ročné obdobia 20.Základné a násobné číslovky 21.Telefónne čísla 22.Hodiny 23.Násobné číslovky, frekvenčné výrazy 24.Radové číslovky, dátum 25.Dátumy/dates

Cena: 2.86 EUR s DPH

| Naspäť