alebo nájdi dovolenku:

Knižné titulyNavigácia: KNIHY > E-book elektronické knihy >

Kategórie (73):

Produkty v kategórii E-book elektronické knihy (22243) :
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Komentář a výklad náleži

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 71.98 EUR s DPH

Intenzivní medicína

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 70.04 EUR s DPH

Vnitřní lékařství

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 66.15 EUR s DPH

Transferové ceny - Unikátní komplexní zpracování problematiky / Praktické pojetí formou případových studií

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 57.98 EUR s DPH

Zdravotnické právo

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 57.78 EUR s DPH

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 57.78 EUR s DPH

Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 55.64 EUR s DPH

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č. 372/2011 Sb.). Zákon o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.). Praktický

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 53.11 EUR s DPH

Ekonomické a finanční řízení firmy

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 50.85 EUR s DPH

Investování na kapitálových trzích - 3. vydání

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 50.51 EUR s DPH

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář.

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 50.39 EUR s DPH

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 48.64 EUR s DPH

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II (§ 79 až 180 o. s. ř.) - 3. vydání

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 46.69 EUR s DPH

Zákon o bankách (č. 21-1992 Sb.)

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 46.50 EUR s DPH

Zákon o poštovních službách (č. 29/2000 Sb.) - komentář

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 46.30 EUR s DPH

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.) - 3. vydání

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 44.75 EUR s DPH

Zákon o soudech a soudcích. Komentář

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 44.75 EUR s DPH

Trestní právo hmotné

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 44.75 EUR s DPH

Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 44.75 EUR s DPH

Trestní právo procesní

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 42.80 EUR s DPH

Notářský řád (č. 358/1992 Sb.) - praktický komentář

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 42.80 EUR s DPH

Právo informačních technologií

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 40.89 EUR s DPH

Zákon o rozhodčím řízení (č. 216/1994 Sb.), 2. vyd. - komentář

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 40.86 EUR s DPH

Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I, II. Pocta Stanislavě Černé. Pocta Ireně Pelikánové

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 38.87 EUR s DPH

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 38.72 EUR s DPH

Meritum Správní řád - 2. vydání

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 38.72 EUR s DPH

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 38.52 EUR s DPH

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 38.52 EUR s DPH

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 37.35 EUR s DPH

Meritum Obchodní korporace a nekalá soutěž

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 37.35 EUR s DPH

Klinická pediatrie

Kategória: Kupon.sk | Filmy, knihy, hry | E-book elektronické knihy |

Cena: 36.96 EUR s DPH
Stránky
...